Standpunten

Zoeken

Cultuur en Sport

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken; daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. En sport is goed voor de gezondheid, maar leert jongeren (en ouderen!) ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA kiest voor een schoon Nederland omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei.

Lees verder

Economie

De PvdA wil een economie die de toekomst aankan.

Lees verder

Mobiliteit

Infrastructuur moet veilig zijn, dienstbaar aan de samenleving en respectvol voor de natuur.

Lees verder

Natuur

Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving, het is investeren in onze toekomst.

Lees verder

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Beter onderwijs loont. Niet alleen omdat het aan de basis ligt van ontwikkeling, burgerschap en emancipatie, maar ook omdat een diploma je de grootste kans biedt op een goede baan.

Lees verder

Ruimte

Besluiten over ruimtelijke ordening moeten zo dicht mogelijk bij de burger genomen worden.

Lees verder

Samenleving

Jeugdzorg De PvdA vindt dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen. De behoeften van het gezien moeten hierbij voorop staan, door ze zélf de regie te geven. Gezinnen krijgen met één hulpverlener te maken die meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werd te zien. De Jeugdwet, die in

Lees verder