Water

De watersnood in juli 2021 liet zien dat er nog veel moet gebeuren om de waterveiligheid te verbeteren. Hier is nu gelukkig geld voor beschikbaar en deze maatregelen moeten we zo snel mogelijk uitvoeren. Behalve aan de Maas is er ook veel werk rondom kleinere rivieren en beken.

We willen de kans op een overstroming in de toekomst zo klein mogelijk maken. Als het niet lukt de landelijke norm hiervoor te halen, moeten we dit goed kunnen uitleggen. Dit leggen we vooral aan de bewoners in dat gebied. Maximale veiligheid blijft echter vooropstaan.

Gebieden die divers zijn ingericht, bijvoorbeeld met veel groen en bomen, zijn beter bestand zijn tegen extreem weer. Dit geldt zeker in bebouwd gebied, riolering raakt daar overbelast bij forse neerslag. Het is daarom noodzakelijk dat zoveel mogelijk water in de grond kan wegzakken, zodat het niet meer via het riool hoeft te worden afgevoerd. Daarom stimuleren we dat in stedelijk gebied stenen worden vervangen door groen.

Daarnaast moet de kwaliteit van het water verbeterd worden. Dit betekent dat we strenger moeten zijn op het lozen van vervuild water in rivieren, bijvoorbeeld door bedrijven op Chemelot.

Al deze maatregelen kosten geld. De PvdA is voor een eerlijk systeem van waterschapslasten, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Onze keuzes:

  • We koppelen de opgaven voor natuur, water en klimaat aan perspectief voor de landbouw, houdbare vergunningsverlening voor belangrijke ontwikkelingen en het versterken van de landschappelijke kwaliteit. Altijd met aandacht voor de leefbaarheid en de sociaaleconomische impact in het landelijk gebied.
  • Om de natuur te verbeteren moet er minder stikstofworden uitgestoten, moet er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar zijn en moeten we natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden.
  • Ook andere belangrijke doelen hebben water nodig en dit moet schoon en van goede kwaliteit zijn.
Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Woonplaats: Maastricht Lid sinds: 2008 Inmiddels woon ik al 11 jaar in Maastricht en ik ben bijna net zo lang lid van de PvdA. Ik ben bijna direct actief geworden, eerst via de JS (o.a. als secretaris en voorzitter van de JS Limburg) en daarna bij de PvdA zelf (bijvoorbeeld als bestuurslid van de PvdA

Meer over Lianne Schuuring

Waar ben je naar op zoek?