Klimaat

Om onze lange termijn toekomst en dus die van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen moeten wij hard werken aan een duurzame samenleving. De provincie moet daarom haar aandeel leveren in het nationale en internationale duurzaamheids- en klimaatbeleid, en dat verbinden dat met haar verantwoordelijkheid voor veiligheid en leefbaarheid voor de Limburgers.

Het afbouwen van de aardgaswinning in Groningen en Oekraïne-oorlog maken het extra urgent dat we het gebruik van fossiele energie (steenkool, olie, gas) op korte termijn drastisch verminderen. Limburg moet zich daarbij richten op de door Den Haag gestelde doelen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen.

Dat vergt gezamenlijke inspanningen van de provincie, gemeenten, burgers en bedrijfsleven. Voortvarend sterke reductie van de totale en lokale uitstoot van grote bedrijven zoals Chemelot, Rockwool, MAA en de Clauscentrale levert bovendien schonere lucht op voor omwonenden, en dat komt hun gezondheid al direct ten goede.

Tegelijkertijd stimuleren we steden om te vergroenen, hittestress tegen te gaan, en schone stadslucht te bevorderen. Ook moeten we versterkt inzetten op energiebesparing in zowel het bedrijfsleven als de privésfeer.

Waar ben je naar op zoek?