Maastricht Aachen Airport

We zijn het aan alle Limburgers verplicht om te zorgvuldig om te gaan met publiek geld, ook als het gaat om het vliegveld. Daarom vinden we dat de Provincie goed moet nadenken over een realistisch toekomstbeeld voor het vliegveld.

In 2014 kwam het eigendom van het vliegveld in handen van de Provincie. Voor de PvdA een erg moeilijk besluit, waarbij de belangen van leefbaarheid, milieu en werkgelegenheid zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen. In het belang van de werkgelegenheid stemden wij in met een reddingsplan voor het vliegveld voor de duur van 10 jaar.

Belangrijk onderdeel van dat reddingsplan was de ontvlechting van eigendom en exploitatie via concessieverlening. Inkomsten uit de concessieverlening en vrijgevallen middelen uit de verkoop van niet cruciaal vastgoed zouden gebruikt worden om de toekomst van het vliegveld na 2023 veilig te stellen.

De PvdA vindt het jammer dat de concessie is mislukt en dat naast het eigendom, ook de exploitatie weer in handen is gekomen van de provincie. Een vliegveld dat zichzelf bedruipt uit de inkomsten van de concessie en de verkoop van niet cruciaal vastgoed, is dat nog wel een realistisch toekomstscenario?

Na jaren van investeren maakt het vliegveld nu voorzichtig winst en er werken nu meer mensen op en rond het vliegveld dan in 2014. De keerzijde van die groei, is dat omwonenden nu veel meer overlast ervaren dan in 2014. Onduidelijk is ook wat de effecten van de groei op natuur en milieu zijn.

Van de PvdA hoeft het vliegveld niet te sluiten, werkgelegenheid is en blijft daarin voor ons een belangrijk argument. Maar leefbaarheid, gezondheid en milieu zijn ook belangrijk. De overlast voor omwonenden moet daarom geminimaliseerd en, indien nodig, gecompenseerd worden.

Als eigenaar en exploitant draaien we 100% op voor alle kosten die het vliegveld heeft. Van brandweer tot het asfalteren van de start- en landingsbaan of de aanleg van een parkeergarage. Dat gaat ons in de komende jaren nog minimaal 30 miljoen euro kosten.

We zijn het aan alle Limburgers verplicht om te zorgvuldig om te gaan met publiek geld, ook als het gaat om het vliegveld. Daarom vinden we dat de Provincie goed moet nadenken over een realistisch toekomstbeeld voor het vliegveld.

Niet blind vliegen op groei van het vliegveld, maar alle mogelijke toekomstscenario’s onderzoeken. Zodat we voor de lange termijn een goede keuze kunnen maken, die gebaseerd is op feiten en niet op dromen.

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst