Maastricht Aachen Airport

In 2014 werd provincie Limburg eigenaar en exploitant van Maastricht Aachen Airport. De PvdA steunde dat besluit. We zouden een beperkte investering doen en zo snel mogelijk een exploitant zoeken. Binnen 10 jaar zou het vliegveld zichzelf moeten kunnen bedruipen. Het liep helaas anders dan verwacht.

De exploitant kwam in 2016 en vertrok drie jaar later. Uit onderzoek blijkt dat het vliegveld van beperkte toegevoegde waarde voor de Limburgse economie is en dat het waarschijnlijk nooit winst zal maken.

De toekomst van Maastricht Aachen Airport vraagt wél om enorme financiële steun van de provinciale overheid die daar eigenlijk het geld helemaal niet meer voor heeft.

En dat terwijl het vliegveld in toenemende mate en in de wijde omtrek voor overlast zorgt. Regelmatig vliegen dakpannen van de daken in dorpen rondom het vliegveld. Er is sprake van ernstige geluidsoverlast en stankoverlast. Bovendien heeft het vliegveld geen natuurvergunning en de steeds strengere stikstofregels maken het onzeker of die natuurvergunning er wel komt.

Als het aan de PvdA ligt, dan sluiten we Maastricht Aachen Airport. Maar een meerderheid in Provinciale Staten heeft anders besloten. Zolang het vliegveld open is zal de PvdA zich daarom inspannen om de financiële en milieuschade voor de provincie en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt te houden.

Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst

Waar ben je naar op zoek?