Natuur

We willen de natuur in Limburg verbeteren en uitbreiden. Daarnaast willen we herstel van de biodiversiteit. Dit betekent o.a. aandacht voor groene verbindingen tussen natuurgebieden, meer natuur in de stad, genoeg aandacht en geld voor nationale parken en het beschermen van het landschap.

We willen het natuurnetwerk in Limburg voltooien. Er zijn veel beheerplannen opgesteld voor de strengst beschermde natuur, de Natura2000 gebieden. Nu moeten we deze uitvoeren, dit betekent dat we voldoende geld moeten reserveren voor natuurbeheer. We willen langjarige contracten afsluiten met organisaties die beschermde natuur beheren, deze taak houdt niet over een paar jaar op. Maar ook buiten de beschermde gebieden moeten we verrommeling van het landschap voorkomen en zeker in bijzondere landschappen, zoals het heuvelland, heel goed oppassen met wat er wel en niet wordt toestaan.

We willen mensen betrekken bij hun omgeving. Boeren, natuurbeheerders, bedrijven en inwoners moeten samen voor het landschap zorgen. Dit betekent aandacht op scholen voor lokale landschappen en natuur, en het steunen van (vrijwilligers)initiatieven die hieraan werken. Het is belangrijk dat er plekken zijn waar de natuur zijn gang kan gaan, maar natuurgebieden moeten openbaar toegankelijk blijven. Een wandelknooppunten netwerk past hier goed bij. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat natuur bereikbaar is, of je nou buiten of midden in de stad woont.

Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Woonplaats: Maastricht Lid sinds: 2008 Inmiddels woon ik al 11 jaar in Maastricht en ik ben bijna net zo lang lid van de PvdA. Ik ben bijna direct actief geworden, eerst via de JS (o.a. als secretaris en voorzitter van de JS Limburg) en daarna bij de PvdA zelf (bijvoorbeeld als bestuurslid van de PvdA

Meer over Lianne Schuuring

Waar ben je naar op zoek?