Openbaar bestuur

De provincie Limburg handelt integer of zij handelt niet. Dat geldt voor elke bestuurder, elke ambtenaar. Daarbij geven de wettelijke regels de kaders aan. En dan moeten de wettelijke regels uitgelegd worden naar de geest en de bedoeling van de wet en gaat het niet aan om juist de mazen in de wet op te zoeken.

Even belangrijk als goede wettelijke regels is het bevorderen van het juiste gedrag. Bestuurders, volksvertegenwoordigers en topambtenaren geven het juiste voorbeeld en spreken elkaar aan op onjuist gedrag. Zo stellen ze de norm, ook voor alle andere ambtenaren.

De provincie heeft behoefte aan een cultuur waarbij zaken als een vier-ogenprincipe vanzelfsprekend zijn en deuren zoveel mogelijk open staan. Waarbij je dilemma’s die opdoemen openlijk in de organisatie kunt bespreken. Waarbij het logisch is dat je voldoende afstand weet te bewaren tot bedrijven en organisaties die grote belangen hebben bij bepaalde beslissingen van de provincie. Waarbij het logisch is dat integriteit regelmatig wordt besproken. En waarbij klokkenluiders worden beschermd.

De provincie draagt ook zorg voor doorwerking van integer bestuur naar alle partners waar ze mee samenwerkt, of dat nu overheden, semi-overheden, bedrijven, instellingen, organisaties of ingehuurde consultants zijn. Integer handelen is een norm die iedere keer opnieuw gesteld moet worden.

Onze keuzes:

  • De PvdA staat pal voor de integriteit van het Provinciaal Bestuur. Statenleden en Gedeputeerden oefenen hun functie in soberheid uit en gaan respectvol met elkaar én met het ambtelijk apparaat om. Gedeputeerden spreken collega-bestuurders in het college aan op integriteitsrisico’s en zijn ook alert op integriteitsrisico’s binnen hun eigen portefeuille.
  • Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Gouverneur ontwikkelen samen instrumenten waarmee de Gouverneur beter in staat gesteld wordt om toezicht te houden op de integriteit van het College van GS en Provinciale Staten.
Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst

Waar ben je naar op zoek?