Landbouw

grarische bedrijven zijn onmisbaar in ons landschap. Om ook in de toekomst goed te kunnen boeren is er een transitie nodig, bijvoorbeeld om een goede bodem en voldoende water te kunnen garanderen. Wij willen een systeem waarin boeren een betere prijs voor hun producten krijgen en vooral produceren voor de (eu)regionale markt.

We willen dat er meer aandacht komt voor het herstellen van het bodemleven, wat bijvoorbeeld betekent dat we het gebruik van bestrijdingsmiddelen terugdringen, ook in het belang van omwonenden. We willen biologische bedrijven die wetenschappelijk onderbouwde methoden toepassen stimuleren, zowel in de akkerbouw als in de veeteelt. Landbouw en natuur moeten elkaar versterken.

De PvdA wil dat de landbouw in balans komt met haar omgeving. Wij zijn daarom voor een kleinere veestapel en willen minder megastallen in Limburg, zodat er ook minder mest is.

Wat de PvdA betreft produceren we niet zoveel vlees voor de export, en zetten we meer in op innovatie en het exporteren van kennis.

Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Woonplaats: Maastricht Lid sinds: 2008 Inmiddels woon ik al 11 jaar in Maastricht en ik ben bijna net zo lang lid van de PvdA. Ik ben bijna direct actief geworden, eerst via de JS (o.a. als secretaris en voorzitter van de JS Limburg) en daarna bij de PvdA zelf (bijvoorbeeld als bestuurslid van de PvdA

Meer over Lianne Schuuring

Waar ben je naar op zoek?