Wonen en volkshuisvesting

De woonopgave is in deze eeuw nog nooit zo groot geweest. Limburg heeft niet zozeer nood aan grote aantallen woningen (balans geboorte en sterfte leidt nog steeds tot krimp), het gaat om een aantal van netto zo’n 15000) woningen tot en met 2030 verdeeld over de hele provincie.

De woningen die we bouwen, moeten wel betaalbaar zijn. We praten dan over de totale woonkosten: de huren/hypotheeklasten en de energielasten etc. De uitdaging voor Limburg is dus het bouwen van voldoende betaalbare, energieneutrale  woningen (sociale huur en middelhuur en koopwoningen, nu is nieuwbouw nog te vaak gepland in het duurdere segment).

De provincie heeft samen met de landelijke overheid weer een grotere rol de komende jaren op het gebied van de volkshuisvesting. Dat betekent dat de provincie vooral regie moet nemen en de ‘samenhang der dingen’ goed in de greep moet houden. Bouw zoveel als maar kan binnen de bestaande bebouwing, bescherm ons landschap.

Een belangrijke verantwoordelijkheid op het gebied van de volkshuisvesting is het huisvesten van bijzondere groepen als studenten, vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten. Hier moet een forse inspanning geleverd worden. Zorg voor een ambitieus huisvestingsbeleid. We willen geen strijd tussen doelgroepen, maar juist bevordering van goed samenleven en sociale cohesie in de wijk.

De PvdA waarschuwt voor al te gemakkelijke oplossingen bij het woningbouwvraagstuk. Vooral onder de noemer tijdelijke en flexibele bouw verwaarloost men veel kwaliteitscriteria. Het stapelen van onaantrekkelijke en beperkt houdbare containers en het smakeloos neerzetten van ‘revolutiebouw’ op toevallige open plekken moet sterk worden bestreden.

Onze keuzes:

  • Geef prioriteit aan de realisatie van voldoende betaalbare en duurzame woningen. Betaalbaar wonen en voortvarend energie-/verduurzamingsbeleid gaan hand in hand.
  • Bouw in bestaand bebouwd gebied en zorg daar voor voldoende groen, bescherm de wei.
  • Zorg voor bouw in relatie tot de behoefte van de diverse doelgroepen en bevorder daarbij goed samenleven en sociale cohesie in wijken.
  • De provincie neemt de regie ambitieus op en neemt verantwoordelijkheid voor integraal beleid.
  • De landelijke overheid moet maatwerkfinanciering leveren in Limburg.
Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Woonplaats: Maastricht Lid sinds: 2008 Inmiddels woon ik al 11 jaar in Maastricht en ik ben bijna net zo lang lid van de PvdA. Ik ben bijna direct actief geworden, eerst via de JS (o.a. als secretaris en voorzitter van de JS Limburg) en daarna bij de PvdA zelf (bijvoorbeeld als bestuurslid van de PvdA

Meer over Lianne Schuuring

Waar ben je naar op zoek?