Financieel beleid

De provincie Limburg heet een rijke provincie te zijn, maar wie zich verdiept in het provinciale huishoudboekje ziet dat bij gelijkblijvende inkomsten nog maar beperkt ruimte is voor nieuw beleid voor de komende vier jaar.

Er dient een einde te komen aan incidentele vormen van subsidie en eenmalige vormen van financiële ondersteuning die niet passen bij vooraf gestelde prioriteiten. De nadruk moet liggen op langetermijn investeringen met duurzame meerwaarde voor de Limburgse samenleving, economie, en natuur, op geleide van een periodieke Staat van Limburg.

Onze keuzes:

  • Focus op de lange termijn: minder ad hoc financiële injecties en subsidies, meer focus op langetermijngericht beleid en controlerende en wetgevende mogelijkheden.
  • Langjarige verbindingen met partners via structurele financiering op geleide van vooraf gestelde prioriteiten, gericht op duurzame maatschappelijke meerwaarde voor Limburg en op geleide van een periodieke Staat van Limburg.
  • Aanvullende middelen verwerven: zet sterk in op het verwerven van meer structurele rijksmiddelen en bijdragen uit voor Limburg relevante nationale en Europese fondsen.
Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Woonplaats: Maastricht Lid sinds: 2008 Inmiddels woon ik al 11 jaar in Maastricht en ik ben bijna net zo lang lid van de PvdA. Ik ben bijna direct actief geworden, eerst via de JS (o.a. als secretaris en voorzitter van de JS Limburg) en daarna bij de PvdA zelf (bijvoorbeeld als bestuurslid van de PvdA

Meer over Lianne Schuuring

Waar ben je naar op zoek?