Energie

Het publieke belang van energie voor Limburg is zo immens groot, dat de PvdA pleit voor de oprichting van een provinciaal energiebedrijf, dat de transitie in goede banen moet leiden. Het is niet verstandig het energievraagstuk alleen nog aan de vrije markt te laten.

Laten we het energiebedrijf LEIM noemen, afkorting van Limburgse Energie- en Isolatie Maatschappij.  LEIM kijkt naar de juiste mix van duurzame opwekking van groene energie. Ook kijkt LEIM naar opslag van energie en naar het verminderen van het energieverbruik. Het gaat meer specifiek om leverings- en aansluitzekerheid, om verduurzaming en isolatie van woningen, bedrijven, kantoren, kassen en fabrieken.

De provincie is bij uitstek goed gepositioneerd om de energietransitie in Limburg te versnellen en kan zorgen voor medefinanciering van eigen provinciale en van lokale initiatieven om energie op te wekken of op te slaan.

De LEIM kan verder in Limburg het voortouw nemen als expertisecentrum voor lokale energievraagstukken. Of het nu gaat om techniek en technische trends, om wet- en regelgeving, om financieringsvraagstukken, om juridische expertise over rechtsvormen en vergunningen of om zaken als voorlichting en grote publiekscampagnes.

Onze keuzes:

  • We leveren onze bijdragen aan nationale doelen wat betreft de reductie van broeikasgassen en de energietransitie.
  • De provincie stimuleert grote bedrijven zoals Chemelot om hun uitstoot drastisch en voortvarend te verminderen, en steden om te vergroenen, hittestress tegen te gaan, en schone lucht te bevorderen.
  • We zetten in op goede ruimtelijke inpassing van duurzame energiewinning, beperking van hinder, en een eerlijke verdeling van lasten en lusten.
  • De PvdA is voorstander van de oprichting van een nieuw Limburgs energiebedrijf.

Waar ben je naar op zoek?