Werkgelegenheid

De komende jaren is het aantal jongeren dat zich meldt op de arbeidsmarkt kleiner dan het aantal ouderen dat de arbeidsmarkt verlaat. De Limburgse economie is kwetsbaar door deze tekorten, maar ook door de energietransitie die ingrijpende consequenties heeft voor vele bedrijven. De werkgelegenheid in de landbouw staat de komende jaren fors onder druk door de stikstofcrisis.

Alle reden om te zorgen voor toekomstbestendige bestaanszekerheid. Dit betekent allereerst dat we ons moeten inspannen om mensen die nog niet participeren aan passend werk te helpen. Iedereen die nu aan het werk komt heeft ook een hogere kans op werk op de langere termijn.

Vooral het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zal hiervoor samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en overheden moeten zorgen. Versterking van de beroepsopleidingen is belangrijk.

De doelstelling van volledige werkgelegenheid én participatie blijft voor sociaaldemocraten uitgangspunt. Een Limburgse samenleving die dit uitgangspunt laat vallen, laat mensen vallen.

Onze keuzes:

  • We zetten het instrument opleiding en (bij-)scholing vol in. Overheid, onderwijs, en werkgevers moeten hierin gezamenlijk investeren.
  • We ondersteunen het beroepsonderwijs om zijn inbreng in de regionale arbeidsmarkt  n Limburg te kunnen versterken.
  • Betere afstemming tussen opleidingen en de arbeidsmarkt verdient stimulering, ook in Euregionaal perspectief.
Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst

Waar ben je naar op zoek?