Euregio

Meer dan welke andere Nederlandse provincie ook grenst Limburg aan het buitenland. Leven, wonen en werken in Limburg is leven, wonen en werken in Europa. Dat brengt veel kansen met zich mee, maar vele daarvan zijn nog onbenut.

Barrières op het gebied van sociale zekerheid, zorg en pensioenvoorziening voor wie over de grens werken, ondernemen, leren of wonen, moeten worden weggenomen.

Daarbij is voor burgers, bedrijven en de arbeidsmarkt ook vlot Euregionaal openbaar vervoer onmisbaar. Daarom moet in de komende periode fors geïnvesteerd worden in betere internationale treinverbindingen via onze regio, aangevuld met betere Euregionale snelbusverbindingen vanuit Limburg (zie ook hier).

De ontwikkeling en benutting van belangrijke natuurgebieden, en de verbetering van de woon- en leefomgeving kunnen niet ophouden bij de grens. Dat betekent: samen met de buurlanden werken aan duurzaamheid in en van de Euregio. Grensoverschrijdende milieuverontreiniging en de risico’s van kerncentrales vlak over de grens moeten effectiever worden aangepakt: wij vinden dat de onveilige kerncentrale van Tihange zo snel mogelijk dicht moet.

Ter ondersteuning van dit alles moet veel kennis worden ingezet. Daarom moet de samenwerking rond ‘Working on Europe’ tussen de provincie Limburg, de stad Maastricht, en de Universiteit Maastricht – gericht op voor burgers relevante kennisontwikkeling met maatschappelijke impact – krachtig worden gesteund.

Onze keuzes

  • Barrières slechten: neem barrières weg voor sociale zekerheid, zorg en pensioenvoorziening voor wie over de grens werken, ondernemen, leren of wonen.
  • Betere verbindingen: Investeer in betere internationale treinverbindingen via onze regio, aangevuld met betere snelbusverbindingen tussen de steden in de Euregio.
  • Kansen benutten: zet in op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, en toerisme.
  • Grensoverschrijdend milieu- en risicobeleid: Werk grensoverschrijdend samen aan de ontwikkeling van natuur, leefomgeving, duurzaamheid, en de aanpak van volksgezondheids- en milieurisico’s. Zet in op zo snel mogelijke sluiting van de onveilige kerncentrale van Tihange.
  • Kennisontwikkeling: steun ‘Working on Europe’: voor burgers relevante kennisontwikkeling over de toekomst van Europa, samen met de universiteit, de stad Maastricht, en Euregionale kennispartners. En realisatie van de Einstein Telescope binnen de Euregio Maas Rijn.
Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst

Waar ben je naar op zoek?