Veiligheid

Op diverse plaatsen in Limburg zijn er zorgen over de politiecapaciteit en de zo belangrijke inzet van wijkagenten Een forse gezamenlijke lobby van de provincie en de gemeenten richting Den Haag zal nodig zijn om dit knelpunt op te lossen.

Handhavers kunnen het echter niet alleen, en daarom moet er meer werk wordt gemaakt van de inbreng van de burger: samen zijn we immers de oren en ogen van wijk en buurt. Gemeentes moeten daarom investeren in buurtgericht werken.

Onze ligging aan de grens brengt extra veiligheidsproblemen met zich mee, zoals illegale hennepteelt, synthetische-drugsproductie en drugsafvaldumpingen (met grote risico’s voor omwonenden), internationale drugshandel en grensoverschrijdende criminaliteit. We moeten stevig inzetten op het bestrijden daarvan. Dit betekent ook dat we samen met de omliggende landen aan de slag moeten om de barrières die de grenzen voor grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding vormen, te slechten.

Daarnaast verreist de aanpak van maatschappelijke ondermijning door de georganiseerde criminaliteit dat overheden kennis en ervaring delen om zo samen een vuist te maken tegen deze vorm van criminaliteit.

Onze keuzes:

  • Veilige en leefbare buurten: zorg voor voldoende wijkagenten in de buurt; treedt als Provincie en gemeenten samen op richting Den Haag om de politiecapaciteit op orde te krijgen. En bevorder een buurtgerichte aanpak in samenwerking met bewoners, waarbij preventie voorop staat.
  • Criminaliteit bestrijden: treedt krachtig en effectief op tegen druggerelateerde en grensoverschrijdende criminaliteit. Deel kennis en ervaring met andere overheden om een vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit.
  • Omgevingsveiligheid bevorderen: zorg voor een krachtige, proactieve aanpak van overlast, hinder, en milieuverontreiniging.
  • Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen: zet in op een oplettend handhavingsapparaat dat vroeg inspeelt op signalen en initiatieven vanuit de lokale samenleving.
Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst

Waar ben je naar op zoek?