Stikstof

We zijn een provincie met veel landelijk gebied. Hier moeten mensen goed kunnen leven, en dat betekent ook dat er economisch perspectief moet zijn. We moeten ons kunnen blijven ontwikkelen als provincie. Teveel stikstof maakt onze natuur kapot en omdat we de natuur moeten beschermen (ook van de wet), zorgt dit voor veel problemen.

Veel stikstof wordt uitgestoten door landbouw, industrie en verkeer. We moeten met deze sectoren dus afspraken maken over hoe we de stikstofuitstoot verminderen. Dit moet zeker als ze dicht bij beschermde natuurgebieden liggen,

We moeten de wettelijk vastgelegde stikstofdoelen halen. We willen alle doelen in een gebied samen bekijken om te bepalen wat er het beste kan gebeuren.

Wij willen daarnaast dat de provincie actiever omgaat met grond. Door grond te kopen hebben we een instrument in handen om de noodzakelijke verbeteringen rond waterveiligheid, aanpak van de droogte en de transitie van het buitengebied vorm te geven.

Lianne Schuuring

Lianne Schuuring

Woonplaats: Maastricht Lid sinds: 2008 Inmiddels woon ik al 11 jaar in Maastricht en ik ben bijna net zo lang lid van de PvdA. Ik ben bijna direct actief geworden, eerst via de JS (o.a. als secretaris en voorzitter van de JS Limburg) en daarna bij de PvdA zelf (bijvoorbeeld als bestuurslid van de PvdA

Meer over Lianne Schuuring

Waar ben je naar op zoek?