Onderwijs

Alle Limburgers hebben recht op goed onderwijs dat past bij hun talenten, als voorbereiding op een mooie levensloopbaan. Daarom moet extra geïnvesteerd worden in leerlingen die in een kansarme startpositie verkeren, aansluitend bij programma’s als Trendbreuk Zuid-Limburg. De PvdA stuurt op inclusief onderwijs waarin alle onderwijsroutes even belangrijk zijn, of ze nu gericht zijn op technische, dienstverlenende, verzorgende, of wetenschappelijke loopbanen.

Tijdens de coronaepidemie is duidelijk gebleken hoe belangrijk schokbestendig onderwijs met goede docenten is. Het tekort aan docenten moet daarom zo snel mogelijk worden opgelost. Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is bepalend voor de toekomst van jongeren, en voortgaand leren moet vanzelfsprekend en aantrekkelijk zijn. Wij steunen daarop gerichte samenwerking van onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. De Limburgse campussen vormen een goed aanknopingspunt voor samenwerking met het onderwijs in brede zin (MBO, HBO, universitair).

Onze keuzes:

  • Gelijke kansen: investeer extra in leerlingen met een kansarme startpositie. Alle onderwijsroutes zijn even belangrijk. Scholen moeten ruimte bieden aan een grote diversiteit aan talenten, vaardigheden en ambities. En zorg ervoor dat leerlingen in verschillende trajecten niet van elkaar geïsoleerd raken maar van elkaar blijven leren.
  • Basisvaardigheden voor nu en straks: geef alle leerlingen basisvaardigheden mee om te kunnen blijven meedoen in een hoogtechnologische toekomst. Stimuleer formeel en informeel onderwijs gericht op het verbeteren van basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer via gemeenten, bibliotheken en welzijnsorganisaties.
  • Laaggeletterdheid terugdringen: zet extra in op de actieve aanpak van laaggeletterdheid, samen met gemeenten, werkgevers, het onderwijs, de kredietbank, en zorgorganisaties.
  • Versterking van het onderwijs: los het tekort aan bekwame docenten in Limburg op, verbeter hun opleiding, maak hun werk aantrekkelijker en betaal ze beter. En zorg voor goede voorzieningen op alle scholen. Trek waar het verantwoordelijkheden van het Rijk betreft samen met gemeenten en andere provincies op richting Den Haag.
  • Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: steun daarop gerichte samenwerking van onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.
  • Een aantrekkelijke provincie, ook voor jongeren: maak Limburg aantrekkelijker voor jongeren, om te blijven na de studie, zich te vestigen, en hun leven op te bouwen.
  • Bestrijding van fakenieuws: leer jongeren te herkennen wanneer meningen als feiten worden gepresenteerd.
Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst

Waar ben je naar op zoek?