Arbeid en vakbonden

De samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is verbeterd, maar, zoals eens te meer bleek tijdens de coronacrisis, de positie van de werknemers en dus de bonden daarbinnen moet de komende jaren systematisch worden versterkt.

Ook op het gebied van de kwaliteit van arbeid heeft de PvdA zich de afgelopen jaren ingezet: het tegengaan van pay-rolling, verzet tegen ‘gedwongen zzp-schap’, en het tegengaan van de ondergraving van de lonen door ‘moderne’ koppelbazen met buitenlandse werknemers. Discriminatie op de arbeidsmarkt is onaanvaardbaar, wat betreft leeftijd, afkomst, herkomst, gender of wat dan ook. Het antidiscriminatiebeleid op het gebied van stages, leerwerkplekken, en werk zal stevig worden ingezet.

De PvdA vindt dat de rijksdiensten veel beter gespreid moeten worden, ook over de regio’s. Dat moet een duurzame spreiding zijn.

Vakbonden en ondernemingsraden kunnen een bijzondere rol spelen bij de energietransitie van bedrijven.

Onze keuzes:

  • Bedrijven moeten goed werkgeverschap demonstreren en werken aan bestaanszekerheid voor werknemers en zorg voor de omgeving.
  • Versterk de positie van werknemers en bonden.
  • Voer een actief antidiscriminatiebeleid bij werk, stages, leerwerkplekken.
  • Benut de campus-aanpak voor een stabiele transformatie naar een duurzame economie.
  • Herijk de zo noodzakelijke spreiding van rijksdiensten over de regio’s.
Aleida Berghorst

Aleida Berghorst

Woonplaats: Sittard Lid sinds: 2003 Waarom PvdA? Mijn interesse in de PvdA is gewekt toen ik 18 was, toen ik nog (net) op de middelbare school zat. Bert Koenders zat net in de Tweede Kamer en kwam bij ons op school een gastles verzorgen. Ik vond het razend interessant en toen ik ging studeren in Nijmegen besloot

Meer over Aleida Berghorst

Waar ben je naar op zoek?