Financiële problemen van onderaannemer Arriva zorgen voor schriftelijke vragen

Door financiële problemen bij onderaannemer TCR loopt de dienstregeling van het openbaar busvervoer in met name Zuid-Limburg gevaar. Ook staan tientallen banen op het spel. Dat zorgt bij Aleida Berghorst voor schriftelijke vragen aan het college. “De financiële problemen bij onderaannemer TCR bedreigen de dienstregeling in Limburg en maken tientallen chauffeurs onzeker over hun baan en dat is niet oké!”

Sinds 31 januari verkeert TCR in surseance van betaling, oftewel uitstel van betaling. Het personeel wordt daarmee in onzekerheid gebracht over de toekomst van hun baan. Bovendien kan de bewindvoerder van TCR kan niet garanderen dat alle bussen die TCR inzet zullen blijven rijden.  Arriva stelt garant te staan voor de dienstregeling.

Statenlid Aleida Berghorst vraagt zich af of er extra kosten voor de concessie aan die garantstelling verbonden zitten. Verder wil ze graag weten met hoeveel onderaannemers Arriva eigenlijk werkt. De arbeidsvoorwaarde van het personeel van onderaannemer zijn ook onderdeel van de vragen, zeker nu er mogelijk banen op het spel staan. Verder wil ze graag weten hoe het zit met het onderhoud van de bussen, aangezien er berichten zijn dat het onderhoud aan de bussen ook is uitgesteld door de financiële problemen.

Aleida stelt: “Arriva krijgt ieder jaar 55 miljoen om het OV in Limburg goed te regelen. De PvdA verwacht dat in de Limburgse concessie ook goed gezorgd wordt voor chauffeurs, ook als die chauffeurs via een onderaannemer voor Arriva rijden. De financiële problemen bij onderaannemer TCR bedreigen de dienstregeling in Limburg en maken tientallen chauffeurs onzeker over hun baan en dat is niet oké!”

De fractie van de PvdA wacht de beantwoording van de vragen af en houdt de situatie in de gaten.

Schriftelijke vragen zorgen voor gelijktrekken stagevergoedingen

Goed nieuws voor MBO-stagiaires in Limburg! Door schriftelijke vragen van Jasper Kuntzelaers en Omar El-Attal wordt de stagevergoeding van MBO-stagiaires bij de Provincie Limburg gelijk getrokken met die van HBO/WO stagiaires.

Naar aanleiding van het bericht dat de Rijksoverheid de stagevergoedingen van al haar stagiaires gelijk trekt stelde Jasper Kuntzelaers samen met Omar El-Attal schriftelijke vragen op over hoe dit in Limburg geregeld is. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was het verschil in stagevergoeding op basis van opleidingsniveau namelijk “niet goed uitlegbaar”.

De Provincie Limburg was het met de PvdA eens dat ook bij de provincie stagiaires ongeacht opleidingsniveau dezelfde onkostenvergoeding moeten krijgen. “Stagiaires bevinden zich in een praktijkleersituatie en krijgen daarin de taken die passen bij hun opleiding. Daarbij horen niet de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals in een werksituatie. De stagevergoeding ligt ook op een geheel ander niveau dan een salaris en
moet gezien worden als een onkostenvergoeding. Er is dan ook geen reden om onderscheid te maken in de vergoeding die wij als stagegever uitbetalen voor een MBO- en HBO-stage.” zo stelt de provincie.

We zijn blij dat de provincie geen verschil meer ziet tussen de onkostenvergoedingen van iemand met een MBO opleiding en iemand met een HBO/WO opleiding. Wij hopen natuurlijk dat deze stap ook door andere overheden en bedrijven in Limburg wordt gevolgd, zodat ook daar alle stagiaires eerlijk worden vergoed!

In memoriam: oud-gedeputeerde Jan Tindemans

In de ochtend van 4 januari 2020 is Jan Tindemans na een ziekbed van enkele maanden gestorven. 

Thuis, in zijn vertrouwde omgeving aan de Noordervaart in Nederweert. Met altijd de liefdevolle verzorging van zijn vrouw Saskia Groenewegen in zijn nabijheid.

Zoals veel twintigers van zijn generatie werd Jan in de 70-er jaren van de vorige eeuw lid van de PvdA. Dat was een doorbraak, een zoon van de in Nederweert alom gerespecteerde ‘meister Tindemans’ die zich openlijk uitsprak voor de linkse sociaal democratie.

Het had heel zeker te maken met het poltieke klimaat, met het charisma van den Uyl en de bevlogenheid van politieke kopstukken. Overal in Limburg waren er jongerenverenigingen en vormingscentra waardoor progessieve mensen zich nadrukkelijk gingen bezighouden met de politiek. Voor Nederweert was de studentenclub in die tijd zo’n uitvalsbasis. Nog steeds is dat zichtbaar in de Nederweerter samenleving.

In 1978 maakte Jan zijn entree in de gemeenteraad van Nederweert. Daarmee veranderde de politiek. Raadsbesluiten konden niet langer kritiekloos worden genomen omdat “het nu eenmaal zo was”. Hij bleef raadslid tot 1987. Ik was er bij toen hij in 1982 voorzitter werd van het gewest LImburg, “Niet lullen maar poetsen” zo schreef de Limburger onlangs. Ik herinner me meer zijn woorden “jasje uit en schouders er onder”.

Jan werd voor velen de belichaming van Maastricht-Aachen Airport. In zijn periode als gedeputeerde maar ook daarna heeft hij er zich met hart en ziel voor ingezet.

Voor Jan had een goede infrastructuur en economische bedrijvigheid een directe relatie met de sociaal democratie. Het belang van bestaanszekerheid, de zinvolheid van werk. We heten niet voor niets Partij van de Arbeid. Het provinciale “Vertrouwenspact Werkgelegenheid” als motor om in die tijd jonge mensen aan het werk te helpen kwam uit zijn koker.

Als ik Jan hoorde spreken dacht ik altijd aan de woorden van Bertolt Brecht “Zuerst kommt das Fressen und dan die Moral”. Dat was wellicht ook wel terug te voeren op zijn Midden-Limburgse achtergrond.

Minder bekend is dat Jan bij de Grensmaasdiscussies voor een geweldige kentering heeft gezorgd. In Midden Limburg had de grindwinning zich voltrokken ten koste van de aanleg van grote gaten en plassen in het landschap. Jan was degene die tegen de wil van de grindboeren in, het politiek bestuurlijke pad effende voor “alleen grindwinning op een maatschappelijk aanvaardbare wijze”. Door zijn inzet werden voor het eerst de drie begrippen veiligheid, natuurontwikkeling en grindwinning aan elkaar verbonden.

Hij was een stevige bestuurder en sterke debater, door velen gevreesd. Soms wond hij zich verschrikkelijk op maar eenmaal weer op zijn gemak klonk het steevast enigszins vilein: “Ik zal het nog één keer uitleggen”

Jan was een zeer erudiet en belezen mens, hij genoot erg van kunst en cultuur en van reizen. Ook in zijn laatste maanden van zijn leven bezocht hij -samen met Saskia- Portugal. Vanwege zijn ziekte moest de reis helaas worden onderbroken.

Jan Tindemans, Nederweertenaar, Limburger en wereldburger. Een doordouwer, bevlogen sociaal democraat, serieuze man, hard fietsend naar het Bisschoppelijk College Weert waar wij vooral gericht waren op de meisjes die naar Nederweert fietsten.

Jan was lange tijd getrouwd met Truus van Gog, de laatste jaren van zijn leven was hij verbonden met Saskia Groenewegen, op 31 juli 2019 -Jan was al ernstig ziek- traden ze in het huwelijk.

Ik heb veel van Jan geleerd en ben dankbaar dat ik hem heb gekend.

Henk Evers.

Nieuwsupdate Statenfractie, fijne kerstdagen en een gelukkig 2020!

Het was een druk jaar voor PvdA, met verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement. Limburg kleurde bij die laatste verkiezingen dieprood en daar zijn wij heel erg trots op. Wij willen je bedanken voor je steun het afgelopen jaar en hopen je in het nieuwe jaar weer tegen te komen.

De fractie en het bestuur van PvdA Limburg wensen je fijne kerstdagen en een gelukkig 2020!

De afgelopen Statenvergadering had een volle agenda. Daarom deze nieuwsupdate! Ons nieuwe Statenlid Lianne Schuuring voerde het woord over het bomenplan van GS en cofinanciering voor het Kerkraadse project Center Court.

Eén miljoen extra bomen!

Afbeelding vanaf de grond omhoog van bomen. We kijken tegen de onderkant van een dichtbegroeid, groen bladerdak aan.

De PvdA steunt het plan van GS om in Limburg in de komende 2 periodes 1 miljoen extra bomen te planten. Meer bomen zorgen voor meer natuur, een mooier landschap en een gezondere lucht. Daarnaast slaan bomen CO2 op, vangen ze  fijnstof en stikstof op en voorkomen ze hittestress. En wie wil dat nou niet!

Niet alleen een goed plan van GS voor Limburg, maar ook een goed plan van onze Frans Timmermans voor heel   Europa. In zijn Green Deal staat namelijk dat er in Europa 2 miljard extra bomen bij moeten komen. Liggen we in Limburg alvast lekker op schema!

LEES MEER

Center Court socialer! 

Limburgers, en parkstedelingen in het bijzonder, zijn vaak minder gezond dan mensen op andere plekken in Nederland. Dit moet veranderen en de gemeente Kerkrade wil dit   onder andere doen via het IBA-project Center Court. Een plan om sport, kennis, zorg en samen te brengen op het voormalige Atriumterrein.

Voor de PvdA is het belangrijk dat voorzieningen dichtbij de mensen zijn die het nodig hebben en is daarom bereid de cofinanciering vanuit de Provincie te steunen. Maar investeren in stenen alleen is niet genoeg. Er moet genoeg geld zijn voor investeringen in sociale  programma’s. Het geld uit de regiodeal gaat naar  mensen en niet naar stenen.

LEES MEER

Aleida Berghorst betoogde waarom de PvdA voorstander is van een volledig onderzoek bij Maastricht Aachen Airport.

PvdA steunt volledig onderzoek MAA

Foto van een vrachtvliegtuig op luchthaven Maastricht Aachen Airport

De Provincie moet in het komende half jaar opnieuw 30 miljoen investeren in het vliegveld. Een lastig besluit.

De concessie is mislukt. Het vliegveld maakt een beetje winst, maar de overlast is ook enorm toegenomen en de Haagse nota over de toekomst van de  luchtvaart laat door de stikstofcrisis op zich wachten.

We zijn blij dat GS het besluit tot oktober uitstelt, zodat we de Luchtvaartnota mee kunnen nemen in de afweging. Maar een volledig MKBA wordt geweigerd.

Een gemiste kans. Het vliegveld heeft een goed besluit voor de lange termijn nodig. Dan moet je alle opties kunnen bespreken.

LEES MEER

Jasper Kuntzelaers maakte het beleidskader sport een stuk socialer en zorgde dat het culturele aanbod in Noord- en Midden-Limburg versterkt wordt.

Sport voor iedereen!

Sportende kinderen

In onze provincie kiezen we al jaren om extra te investeren in Sport. We doen dit om de gezondheid te bevorderen, verenigingen en evenementen te versterken en natuurlijk in de hoop dat er een nieuwe Limburgse topper als Lieke Martens, Tom Dumoulin of Max Verstappen wordt ontdekt.

Met een grote focus op sport die economisch moet renderen stelde het nieuwe beleidskader sport van gedeputeerde Van den Akker teleur.

Op initiatief van de PvdA kwam een amendement tot stand dat de focus legt op investeren in sport om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Met bijzondere aandacht voor kinderen, ouderen en mensen met een handicap.

LEES MEER

Cultuur 

foto van maastricht

Limburg is een provincie die zich zeer bewust is van zijn eigen cultuur. Provinciale Staten kiest voor flinke investeringen, voor diversiteit, voor cultuur voor mensen met een smalle beurs, voor muziekonderwijs op basisscholen, voor Limburgse film, toneel, popcultuur én, op initiatief van de PvdA, voor het versterken van de zwakkere infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg. Ons voorstel kon rekenen op unanieme steun in Provinciale Staten.

LEES MEER

Vera Tax is druk met onderhandelen over eerlijke arbeidsomstandigheden voor Europese truckers.

Onderhandelen met idealen

beeld van wapperende Europese vlaggen

Wie kent de beelden niet in Limburg, geparkeerde vrachtwagens, meestal uit Oost-Europa, die wachten tot ze weer verder mogen rijden? De concurrentie vanuit andere delen van de EU is enorm voor de Nederlandse chauffeurs. Vaak krijgen Roemeense, Bulgaarse of Poolse chauffeurs veel minder betaalt dan hun Nederlandse collega’s, blijven ze weken van huis en slapen ze weken aan een stuk in hun cabines.

Dat gaat nu (deels) veranderen, mede dankzij de inzet van onze Limburgse Europarlementariër Vera Tax.

LEES MEER

Onderhandelen met idealen in de EU

Je inzetten voor fatsoenlijk werk, een net salaris en voldoende rust, dat was de inzet voor PvdA-Europarlementariër Vera Tax bij de onderhandelingen rondom de Mobility Package. Een van de grootste wetgevende deals die op dit moment door de EU worden gemaakt. Hier worden de werkomstandigheden en voorwaarden geregeld voor bus- en vrachtwagenchauffeurs in heel Europa.

Wie kent de beelden niet in Limburg, geparkeerde vrachtwagens, meestal uit Oost-Europa, die wachten tot ze weer verder mogen rijden? De concurrentie vanuit andere delen van de EU is enorm voor de Nederlandse chauffeurs. Vaak krijgen Roemeense, Bulgaarse of Poolse chauffeurs veel minder betaalt dan hun Nederlandse collega’s, blijven ze weken van huis en slapen ze weken aan een stuk in hun cabines.

Dat gaat nu (deels) veranderen. Na dagenlange onderhandelingen, soms tot 7 uur in de ochtend, hebben het EP en de Raad een akkoord bereikt. De vele belangen tussen Oost- en West-Europa, tussen werkgevers en werknemers en tussen de verschillende politieke partijen, maakte dit een zeer lastige onderhandeling. De belangrijkste resultaten:

 1. Fatsoenlijke werkroosters voor bus- en vrachtwagenchauffeurs;
 2. Chauffeurs krijgen betaalt naar de maatstaaf van het land waarin ze rijden;
 3. Normale weekendrust en niet in de cabine slapen;
 4. Dezelfde regels voor grote en kleine vrachtwagens;
 5. Meer veilige parkeerplaatsen met strengere eisen;
 6. Het aanpakken van brievenbusfirma’s.

Dit eindresultaat moet nu in stemming worden gebracht in het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad.

Bijdrage van Aleida Berghorst in het MAA debat

Bijdrage debat MAA d.d. 12 december 2019

(Gesproken woord telt)

Voorzitter,

In 2014 kwam het eigendom van het vliegveld in handen van de Provincie. Voor de PvdA een erg moeilijk besluit, waarbij de belangen van leefbaarheid, milieu en werkgelegenheid zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen.

Wij stemden in met een reddingsplan voor het vliegveld voor de duur van 10 jaar. Belangrijk onderdeel van dat reddingsplan was de ontvlechting van eigendom en exploitatie via concessieverlening.

Inkomsten uit de concessieverlening en vrijgevallen middelen uit de verkoop van niet cruciaal vastgoed zouden gebruikt worden om de toekomst van het vliegveld na 2023 veilig te stellen.

De concessie kwam er. En vele miljoenen zijn geïnvesteerd om van het vliegveld een succes te maken. Steeds met steun van de PvdA.

Ondanks een steeds luider klinkend kritisch geluid vanuit een deel van onze achterban én vanuit omwonenden die terecht een punt maken van de hinder en overlast die zij ondervinden.

En dan valt het reddingsplan in duigen. De concessienemer vertrekt. En opnieuw is er geld nodig. Veel geld.

Voorzitter, besturen is niet altijd leuk. Soms valt het vies tegen of trek je aan het kortste eind. Soms moet je een moeilijk besluit nemen, waar niet iedereen gelukkig van wordt. Dat hoort er een beetje bij.

Om met de legendarische woorden van Billy Ocean te spreken: “When the going get’s tough, the tough get going”.

Als het om het vliegveld gaat, dan wil de PvdA een goed besluit kunnen nemen. Daarin zullen wij steeds weer de belangen van werkgelegenheid afwegen tegen leefbaarheid en milieu.

En in dit geval is dat moeilijk, omdat feiten, fabels, wensen en aannames ons al tijden van alle kanten om de oren vliegen. En ja voorzitter, ook dát hoort er een beetje bij.

Dan is het fijn als je kunt bouwen op onafhankelijke onderzoeken, die de basis vormen van het beleid dat door GS wordt uitgezet. En juist dát ontbreekt in dit dossier.

GS lijkt zelf vrolijk mee te doen aan het formuleren van dromen en wensen.

Het schetst bij de infosessie over het beëindigen van de concessie een rooskleurige toekomst voor het vliegveld, terwijl de concessienemer net is vertrokken omdat hij er geen brood meer in ziet.

Tijdens diezelfde infosessie wordt ook het basisinfrastructuurkonijn uit de hoge hoed getrokken. Sluiting is niet aan de orde, want we hebben het in 2016 toch aangewezen als onderdeel van de provinciale basisinfrastructuur op basis waarvan bedrijven zijn gaan investeren.

Voorzitter, collega’s, in de voorjaarsnota van 2016 komt het woord basisinfrastructuur drie keer voor. In relatie tot het vliegveld en in relatie tot cultuur. Provinciale wegen, gedecentraliseerde spoorlijnen allemaal niet expliciet aangewezen als basisinfrastructuur. Zelfs de Buitenring, die met een investering van dik 460 miljoen de duurste provinciale weg ooit is, is geen onderdeel van de provinciale basisinfrastructuur.

Het vliegveld wel, zodat de onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen structureel worden opgenomen in de provinciale meerjarenbegroting en de zekerheid voor partijen in de markt wordt versterkt.

Maar daarmee heeft Provinciale Staten natuurlijk niet besloten dat we het vliegveld tot in de eeuwigheid zullen ondersteunen als een soort OV voorziening. Het besluit van 2014 is niet veranderd.

Voorzitter, begrijp ons niet verkeerd. De PvdA is niet voor een sluiting van het vliegveld. Maar we kunnen niet doen alsof het sluitingsscenario niet bestaat. Het reddingsplan was voor 10 jaar. Wat gebeurd er als er in 2026 geen concessie staat die het vliegveld kan bedruipen? Of als er in Provinciale Staten geen meerderheid meer is voor cruciale investeringen?

De PvdA begrijpt daarom ook niet waarom GS sluiting niet gewoon meeneemt in de onderzoeken. Want door het niet te onderzoeken, blijft het sowieso boven de markt hangen.

De PvdA ziet de realiteit onder ogen. Als eigenaar en exploitant zullen we de beurs moeten trekken voor de dekking van de NEDAB en waarschijnlijk ook voor de rehabilitatie van de start- en landingsbaan.

Maar ook GS zal de realiteit onder ogen moeten zien. En die realiteit is dat de concessieverlening mislukt is. Het vliegveld voor het eerst wel voorzichtig zwarte cijfers schrijft, maar dat ook de overlast voor omwonenden in de afgelopen drie jaar enorm is toegenomen.

Realiteit is ook dat het Ministerie op dit moment een luchtvaartnota schrijft. GS hoopt op een gelijk speelveld, maar Den Haag kan het vliegveld ook maar zo bestempelen als een dure hobby van de Provincie.

Ook reductie van de uitstoot van stikstof wordt in deze nota meegenomen. Niet onbelangrijk voor de toekomst van een vliegveld dat tussen de Natura 2000 gebieden ligt.

Voorzitter, ik rond af. We vliegen met onze ogen dicht. Je kunt geen goede besluiten nemen op basis van een mix van feiten, fabels, wensen en aannames. Onafhankelijk onderzoek is nodig. Daarom heeft de PvdA de brede MKBA gesteund (en daarom steunt het vandaag ook de moties van PvdD)

PvdA en FNV gaan nog meer samenwerken

De recente stakingen in alle sectoren geven aan dat het noodzakelijk is om de rechten van werknemers fel te verdedigen. In tijden van crisis kijken grote bedrijven en multinationals naar de overheid voor steun. Maar zodra er belasting betaald moet worden willen ze dat het geld gehaald moet worden bij de werknemers en de kleine winkeliers.

Dat verklaart de stroom mensen naar het Malieveld.

Mensen willen een fatsoenlijk salaris. Normale werkdruk. En zekerheid.

Ook op lokale en provinciale schaal moet de werknemer gehoord worden.
Dit kan alleen door een intensieve samenwerking tussen de vakbonden en de PvdA.

Tijdens onze bijeenkomst in Roermond spraken we over leraren in onderwijs, personeel in de zorg en de ontwikkelingen rond VDL en Chemelot.

Natuurlijk kwam ook MAA ter sprake. Voor de PvdA moeten de mensen voorop staan. Zowel de werknemers op het vliegveld als de mensen die rond het vliegveld wonen. De PvdA wil dan ook een eerlijk onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten rond dit vliegveld. Zodat wij een zuivere keuze kunnen maken over de toekomst van dit vliegveld.

Overtredende plasticverwerker in Brunssum krijgt opnieuw een vergunning

In de Limburger van 2 september 2019 en 3 september 2019 lazen wij met verbazing dat de plasticverwerker TpD in Brunssum toestemming van de provincie heeft gekregen om de opslag van plastic ruim zeven keer te vergroten. Bij de vorige vergunning zijn al meerdere overtredingen geconstateerd, zoals het overschrijden van de geurnorm en het lozen van afvalwater in het riool.

Niet alleen de fractie kijkt met verbazing naar de uitbreiding van het bedrijf. De buurtbewoners spreken van ”een belemmering van hun leven”. Zij hebben last van stank, vliegen en een rattenplaag en zien met de uitbreiding van het bedrijf nog lang geen einde aan hun klachten en overlast.

Als klap op de vuurpijl is er ook nog het gesprek van een gedeputeerde met buurtbewoners waarin de verwachting wordt gewekt dat de provincie de overlast eindelijk gaat oplossen.

Ons Statenlid Aleida Berghorst stelt daarom schriftelijke vragen over de nieuwe vergunning voor afvalverwerker TpD in Brunssum.

“Ik vind het onbegrijpelijk dat we als provincie eerst de indruk wekken dat we korte metten maken met de overlast voor omwonenden en het schenden van vergunningsvoorschriften en dan vervolgens een nieuwe vergunning afgeven waarmee 7x zoveel vervuild plastic mag worden opgeslagen.”

De schriftelijke vragen:

 1. Waarom keurt het college een nieuwe vergunning goed en verhoogt zij ook nog eens de maximale opslagcapaciteit met zeven keer de huidige grootte, terwijl blijkt dat TpD keer op keer voor overlast in de buurt zorgt en vergunningsvoorschriften niet naleeft?
 2. Is de vergunning inmiddels onherroepelijk? Of lopen termijnen voor bezwaar of zienswijzen nog?
 3. Hoeveel zienswijzen zijn binnen gekomen en hebben de zienswijzen nog tot aanpassing van de conceptvergunning geleid?
 4. De gemeente Brunssum zit in zijn maag met de overtredingen van de huidige vergunning door het bedrijf TpD. Hebben zij een zienswijze ingediend of bezwaar gemaakt tegen de nieuwe vergunning?
 5. Zo ja, op welke manier beïnvloedt dit verschil van zienswijze tussen twee overheden het verstrekken van de nieuwe vergunningen en het juridische proces dat op dit moment loopt?
 6. Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente Brunssum in dit specifieke dossier?
 7. Zijn er in de nieuwe vergunning eisen opgenomen die overlast tot een minimum moeten beperken? Zo nee, waarom niet. Zo ja, welke eisen zijn gesteld? Wat is er anders aan deze vergunningseisen vergeleken met de vorige vergunning?
 8. Hoe denkt het college te garanderen dat de nieuwe vergunning een einde maakt aan de overlast voor de omgeving?
 9. Hoe en hoe vaak wordt gecontroleerd of TpD zich aan de gestelde eisen houdt?
 10. De provincie heeft aangegeven het KAD een beheersplan te laten maken. Wanneer is dit beheersplan gereed en hoe gaat dit beheersplan ervoor zorgen dat de overlast verdwijnt?
 11. Er loopt nog een rechtszaak waarin door de rechter nog uitspraak gedaan moet worden over de maatregelen die de provincie heeft ingesteld. Waarom wacht de provincie niet op de uitspraak van de rechter voor zij een nieuwe vergunning afgeeft?
 12. In de omgeving rondom de vestigingen van TpD is over de nieuwe vergunningverlening veel onrust ontstaan. Ook ontvangen wij signalen dat het daadkrachtig sluiten van de plasticopslag in juli en gesprek van de gedeputeerde met omwonenden de verwachting heeft gewekt dat de provincie eindelijk een einde zou maken aan de overlast. De nieuwe vergunning is voor veel omwonenden een koude douche. Kunt u zich voorstellen dat omwonenden teleurgesteld zijn in de provincie? Wat gaat u doen om overlast voor omwonenden te verminderen?
 13. Op welke wijze houdt uw contact met de omwonenden en communiceert u over de nieuwe vergunning?

 

De volledige schriftelijke vragen kunt u hier vinden.

VACATURE: Wij zoeken een fractiemedewerker!

PvdA Limburg zoekt fractiemedewerker (20 uur per week)

Ben jij op zoek naar een boeiende baan in een dynamische werkomgeving? Ben je geïnteresseerd in de politiek en het werk van de Provincie Limburg? De fractie van de PvdA Limburg zoekt een enthousiaste fractiemedewerker (20 uur per week).

De fractieleden van de PvdA worden direct ondersteund door een medewerker die ervoor zorgt dat alle organisatorische fractiezaken op rolletjes lopen. Ook politiek inhoudelijk en op het gebied van communicatie helpt deze medewerker de verschillende fractieleden. 

Hoe ziet de functie eruit?
Als fractiemedewerker speel je een belangrijke rol in het team. Je biedt politieke, inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan Statenleden. Je bent op vrijdagen aanwezig op het Gouvernement in Maastricht en op dinsdagavond bij de fractievergaderingen in Roermond. Je houdt de post en email bij, organiseert en notuleert de fractievergaderingen en houdt het archief van de fractie bij. Daarnaast organiseer je andere bijeenkomsten voor de fractie. Je houdt de provinciale agenda en alle stukken die daarbij horen in de gaten en stuurt deze wanneer nodig door naar fractieleden. Dit doe je ook bij de lokale media. Daarnaast lees je mee in inhoudelijke stukken en help je fractieleden met het opstellen van schriftelijke vragen, moties etc. Als laatste help je met het bijhouden van sociale media en de website. 

Wie zoeken we?

We zoeken een collega met overtuigend PvdA profiel. Je beschikt over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast ben je een organisatietalent met een servicegerichte en proactieve instelling. Je beschikt over uitstekende vaardigheden met Microsoft Office en je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Je bent flexibel, kan snel schakelen en hebt geen bezwaar tegen werken in de avonduren of in het weekend. 

Wat bieden we?
Een inspirerende werkomgeving in het hart van de Limburgse democratie. Multidisciplinaire samenwerking in een compacte organisatie met korte lijnen en veel ruimte voor eigen initiatief en zelfstandig werken. 

Het salaris bedraagt 80% van de wedde van Statenleden. We starten altijd met een jaarcontract. 

Belangstelling en solliciteren

Solliciteren kan tot en met 30 april 2019 door het sturen van je motivatiebrief en CV naar limburg@pvda.nl t.a.v. Aleida Berghorst. Voor meer informatie over de procedure en de functie kun je contact opnemen met Aleida Berghorst via 06-16228361 (bellen of appen). Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.