Door op 13 mei 2013

Steun voor voedselbanken

Ik dien tijdens de Provinciale Statenvergadering van aanstaande vrijdag 17 mei 2013 een motie in om eenmalig meer geld ter beschikking te stellen voor de Limburgse voedselbanken. Ook wil ik dat de Provincie het voortouw neemt in een verdere ondersteuning van de voedselbanken door het bedrijfsleven en gemeenten. Door de economische crisis doen veel meer mensen een beroep op de Limburgse voedselbanken. Voedselbanken kennen toenemende wachtlijsten en passen noodgedwongen de criteria voor deelname en de omvang van de voedselpakketten aan. Omdat dit mensen in hoge financiële nood direct treft vind ik dat hier zo snel mogelijk hulp moet worden geboden. Limburg is niet in staat de economische crisis op te lossen, maar we kunnen wel zoveel mogelijk de negatieve effecten van die crisis proberen op te heffen.

In de motie aan Gedeputeerde Staten wordt ook gevraagd een actieve lobby bij het bedrijfsleven en Limburgse gemeenten te voeren voor bijdragen aan de Limburgse voedselbanken.