Door op 5 november 2014

Vragen over de beloning van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector

PvdA statenleden Alouis Heijmans en Jasper Kuntzelaers stellen vragen over de beloning van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector

De beloning van topfunctionarissen die werkzaam zijn bij overheidsinstanties is sterk aan banden gelegd. Dat geldt ook voor instellingen waar de overheid aan deelneemt. Ook interim-managers die voor kortere tijd worden ingehuurd moeten aan de strenge regels voldoen. De Wet Normering Topinkomens is daar duidelijk in. Bovendien moeten de vergoedingen openbaar worden gemaakt.

Houdt ook de provincie Limburg zich aan deze voorschriften? Hoe zit het bijvoorbeeld met de bekostiging van zogenaamde kwartiermakers die de ontwikkeling van Greenport Venlo op gang moeten brengen? De PvdA statenleden, Alouis Heijmans en Jasper Kuntzelaers willen hierover nader geïnformeerd worden.

art38vragen PvdA Beloning topfunctionarissen