Over ons

Ledenvereniging

De PvdA is een vereniging van ruim 46.000 leden die samen bepalen wat er moet gebeuren. Die leden zijn actief in meer dan 350 plaatselijke afdelingen en 12 gewesten. Ongeveer 1800 PvdA-leden, verdeeld over 24 plaatselijke afdelingen, vallen onder het gewest Limburg.

Gewestelijk bestuur

De belangrijkste taak van het gewestelijk bestuur is de organisatie m.b.t de Statenverkiezingen. Het bestuur stelt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma op en geeft de verkiezingscampagne vorm. Het gewestelijk bestuur heeft geregeld overleg met de Statenfractie en de gedeputeerde.

Om de leden in het gewest te informeren is er minimaal twee keer per jaar een ledenvergadering, de gewestelijke vergadering. Het gewestelijk bestuur vertegenwoordigt het gewest in de Verenigingsraad. Daarnaast kan het gewest een rol spelen in het ondersteunen van de afdelingen.

Het Gewestelijk Bestuur is de bereiken via de gewestelijk secretaris.

E-mail:

[email protected]

Provinciale Staten

Iedere vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Limburg wie hen vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. Indirect wordt tijdens deze verkiezingen ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald. Provinciale Staten vormt de volksvertegenwoordiging van de provincie Limburg.

De Provinciale Staten van Limburg heeft 47 leden. De PvdA Limburg heeft momenteel drie zetels in de Provinciale Staten. Zij zijn in maart 2023 gekozen.

Wilt u in contact komen met de Provinciale Statenfractie in Limburg?

E-mail:

[email protected]

Postadres:

Provincie Limburg
PvdA Statenfractie
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Waar ben je naar op zoek?