Door op 31 mei 2016

Tweede Kamerlid Manon Fokke dient motie in over Tihange in de Tweede Kamer

Ons Tweede Kamerlid Manon Fokke heeft samen met haar collega Jan Vos in een plenair overleg over nucleaire veiligheid in Den Haag de volgende motie ingediend:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belgische, nabij Nederland gelegen, kernreactoren in Tihange en Doel regelmatig stilgelegd worden vanwege veiligheidsproblemen,
constaterende dat in België een stroomtekort dreigt en mede daarom in België besloten is om de op leeftijd zijnde kernreactoren in Tihange en Doel toch nog tien jaar door te laten produceren, overwegende dat vanwege de veiligheid en de afvalproblematiek het wenselijk is dat deze kernreactoren toch gesloten worden, ook omdat bij een kernramp de gevolgen daarvan niet alleen in België terecht komen maar ook in Nederland, Duitsland en Luxemburg,
overwegende dat Duitsland en Luxemburg de Belgische regering daarom verzocht hebben in ieder geval de kernreactoren in Tihange te sluiten,
verzoekt de Nederlandse regeringen zich aan te sluiten bij Duitsland en Luxemburg, en de Belgische regering te verzoeken Tihange en Doel te sluiten,
verzoekt de regering om met de Belgische regering in overleg te treden om de interconnectiecapaciteit tussen Nederland en België versneld uit te breiden, zodat op deze manier met behulp van schone energie een stroomtekort in België niet meer zal voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Manon Fokke
Jan Vos