Door op 17 juni 2013

Limburgs plan voor regionale scouting & selectie voor PvdA

Zaterdag 22 juni vindt vanaf 10.00u in Roermond een Algemene Leden Vergadering plaats. Één van de onderwerpen betreft een plan voor regionale scouting en selectie van PvdA volksvertegenwoordigers. Het plan is opgesteld door de werkgroep Permanente Campagne, Scouting en Revitalisering van het gewestelijk bestuur. Hieronder zijn de afzonderlijke onderdelen van het plan te vinden.

Regionaal Scouting & Selectieplan– Het Limburgse model

Bijlage I. Motie kandidaatstelling

Bijlage II. Profielschets Tweede Kamerfractie PvdA 2012-2016

Bijlage III. Commentaar & suggesties gewestelijke vergadering d.d. 13 april 2013

Bijlage IV. Reactie Partijbestuur Bert Otten

 

De gehele agenda voor de ALV van zaterdag 22 juni zijn hier te vinden.