Door op 17 november 2016

Kom naar het Limburgse voorcongres in Weert!

PvdA Limburg organiseert op zaterdag 19 november een voorcongres ter voorbereiding op het verkiezingscongres van 2017. Op 24 oktober is het concept-verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ verschenen. In het licht van de nieuwe ledendemocratie mogen alle leden hun stem laten horen over de inhoud van het programma. Kom daarom op 19 november naar Weert zodat we brede steun kunnen vergaren voor de moties en amendementen uit Limburg!

Voorcongres

Datum: zaterdag 19 november 2016

Tijd: 10.00 tot 13:00 (inloop 9:30 uur)

Plaats: Golden Tulip Weert

Driesveldlaan 99 Weert

+31 49 5539655

OV: twee minuten loopafstand van het station

Parkeren: bv. NS P+R, Parallelweg, €1,67 per uur óf Centrumgarage (Stadhuis) tegenover Golden Tulip, Driesveldlaan, €1,20 per uur.

Ledendemocratie

De PvdA is overgegaan op het principe van één lid – één stem. Alle leden kunnen hun inbreng hebben bij de besluiten die de partij neemt. Met de invoering van ledendemocratie wil de partij ook dat discussies over details voor het landelijk congres gevoerd worden en dat het congres niet hoeft te stemmen over vele tientallen moties en amendementen.

De gewesten organiseren daarom een voorcongres. Waarom zou je naar het voorcongres komen? Allereerst is het gewoon leuk om met partijgenoten te praten over de toekomst. Bovendien: alle moties die door het voorcongres aangenomen worden, gaan gelijk door naar de landelijke stemming (en hebben dus geen steunbetuigingen/likes nodig).

Hoe gaan we te werk?

Voorbereiding tot het Limburgse voorcongres:

· Alle Limburgse leden kunnen hun reacties op het verkiezingsprogramma in de LedenKamer van PvdA Limburg zetten.

· De reacties kunnen per hoofdstuk van het verkiezingsprogramma gedaan worden.

· Reageer vooral op elkaars reacties of amendementen.

Opzet voorcongres:

· De hoofdstukken uit het programma worden door (groepjes) leden voorbereid

· De trekkers per hoofdstuk worden kenbaar gemaakt

· De leden gaan in subgroepjes uiteen en gaan dieper in op het hoofdstuk naar keuze

· Pauze (tijd om moties en amendenten te formuleren of aan te scherpen)

· De moties en amendementen die opgesteld zijn worden in stemming gebracht.

Hoofdstukken:

1 · Open en diverse samenleving
– Integratie: een zoektocht naar wederkerigheid
– Tegen discriminatie en racisme
– Vóór emancipatie
– Vernieuw de democratie
– Publieke taken borgen publieke waarden

2 · Solidaire samenleving: vluchtelingen helpen en laten meedoen
– Migratie in internationaal perspectief
– Asiel: toelating, opvang en terugkeer
– Kinderen in de asielprocedure

3 · Veilige samenleving: rechtvaardig en streng indien nodig
– Veiligheid dichtbij: samen werken aan meer veiligheid
– Politie
– Terrorismebestrijding
– Privacy
– Justitie en rechtstaat: doelgericht en toegankelijk

4 · Welvarende samenleving: duurzame, sterke en sociale economie
– Investeren in een duurzame, sterke en sociale economie
– Financiële sector
– Eerlijke praktijken in handel en economie
– Deeleconomie
– Naar een economie en energievoorziening van de 21ste eeuw: duurzaam en circulair
– Landbouw, voedsel en dierenwelzijn

5 · Werkzame samenleving: goed werk en rechtvaardig inkomen
– Goed werk
– Eerlijk werk
– Meer werk
– Vrijheid en bescherming voor zzp’ers
– Rechtvaardig inkomen
– Armoedebestrijding
– Werk en gezin
– Pensioenen
– Werkende ouderen en AOW
– Een rechtvaardiger en groener belastingstelsel

6 · Ontwikkelde samenleving: goed en verbindend onderwijs voor iedereen
– Onderwijs voor de wereldtop
– Gelijke kansen op goed onderwijs
– Middelbaar beroepsonderwijs
– Hoger onderwijs
– Recht op verdere ontwikkeling
– Herwaardering van het vakmanschap van leraren
– Wetenschap

7 · Een creatieve en verbeeldende samenleving
– Kunst en cultuur
– Media

8 · Gezonde en zorgzame samenleving
– Betaalbare zorg voor iedereen
– Publieke waarden centraal; van marktwerking naar samenwerking
– Liefdevolle langdurige zorg
– Meer waardering voor de zorgverleners
– GGZ
– Jeugdhulp
– Gelijke kansen op gezondheid
– Zorg en zelfbeschikking
– Sport en bewegen

9 · Leefbare en duurzame samenleving
– Het vizier op 2040
– Wonen: toegankelijkheid, betaalbaarheid en zeggenschap
– Sterke steden, sterke regio’s
– Vervoer en mobiliteit
– Luchtvaart
– Water, landschap en natuur
– Milieu en externe veiligheid

10 · Internationale samenleving
– Vrede brengen, vrijheid beschermen
– Sterk en rechtvaardig Europa
– Mensenrechten en democratie
– Duurzame en inclusieve groei

Het volledige concept-verkiezingsprogramma is hier te downloaden.

Digitale Limburgse LedenKamer

Sinds maandag 24 oktober kunnen alle Limburgse leden het verkiezingsprogramma ook amenderen in de speciale LedenKamer van de PvdA Limburg. Moties en amendementen die op het Limburgse voorcongres worden aangenomen gaan rechtstreeks naar het landelijke Stemlokaal. Zij hoeven dus geen 100 likes/steunbetuigingen te vergaren. Een extra reden om te komen!

Je moet inloggen in de landelijke LedenKamer. Je krijgt een nieuw wachtwoord als je inlogt met jouw bij de PvdA bekende e-mailadres, je gaat naar ‘LedenKamer’, in afrol menu kiezen voor ‘wandelgangen’ en dan kom je in alleen voor Limburgse PvdA leden toegankelijk gedeelte. Voor een nieuwe motie of amendement maak je een nieuw topic aan.

Middels dit filmpje zie je op een eenvoudige manier hoe je kunt inloggen in de Limburgse LedenKamer.

Aanmelden voorcongres

We rekenen op een hoge opkomst! Het is één van de eerste activiteiten in een lange campagne op weg naar een mooi resultaat op 15 maart 2017 en daarna. Aanmeldingen voor het voorcongres ontvangen we graag via e-mail op lia@pvdalimburg.nl of erik@pvdalimburg.nl. Vermeld daarbij ook over welk onderwerp/hoofdstuk je wilt meepraten. Graag tot ziens!

Agenda en onderliggende stukken

De agenda en onderliggende stukken zijn te downloaden. Limburgse PvdA-leden hebben een e-mail met het wachtwoord ontvangen.