Door op 24 juli 2014

Integriteitsdebat

Een aangescherpt set van gedragsregels voor GS leden en Statenleden, een code over hoe te handelen bij schending van integriteit, en een commissie die integriteit op de agenda houdt van Statenleden. Een werkgroep vanuit de Staten, waar Weike Medendorp aan deelnam, heeft dit als geheel geadviseerd.

Politici en integriteit;  het is een terugkerend thema waarbij de samenleving, terecht, vraagt om scherpe regels en scherpe handhaving van de regels.  Het houdt de politici scherp, maar ook wakker: vaak worden regels geschonden door een zekere onbekendheid, of misschien zelfs onnozelheid ten opzichte van de eigen positie en kwetsbaarheid. ‘Hoe onnozel is dit’, ‘hoe had hij dat nou kunnen doen’…..we kennen er allemaal voorbeelden van.

Ook moet voorkomen worden dat mensen onnodig beschadigd worden. Belangrijk is ook, dat bij schending van de integriteit snel gehandeld kan worden.

 

De gedragscode en spelregels zijn hier na te lezen.

Gewijzigd Statenvoorstel integriteit

Statenvoorstel integriteit – 1e versie