Door op 24 juli 2014

Werkbezoek natuurverbinding Reijmersbeek in Nuth

De milieufederatie vraagt aandacht voor de aanleg van een ecologische verbinding ter hoogte van Kasteel Reijmersbeek gelegen op de grens van Schinnen en Nuth. Reden voor de PvdA Statenfractie om ter plekke de situatie te gaan bekijken.

Het is volstrekt duidelijk dat er nu al een grote barrière is tussen het Geleenbeekdal en het Zuid-Limburgse Heuvelland door de spoorlijn en de snelweg A76. Het tunneltje daar onder de A76 is toch nauwelijks als een natuurverbinding te beschouwen.

De omgeving in ons opnemend zien we dat door de lintbebouwing langs de A76 vanaf Nuth tot Beek er nog maar hooguit twee mogelijkheden zijn om de beide natuurgebieden aan elkaar te koppelen.  In dat opzicht kun je, je afvragen of hier nu sprake is van verrommeling van het landschap door de bebouwing zover in het landelijk gebied te laten doordringen. Maar dit terzijde.

Met de kaart in de hand dringt het nu goed tot ons door welke ingrijpende consequenties de bouw van een enorme turborotonde aan de A76 bij Schinnen heeft in combinatie met een kluwen van op- en afritten. Blijkbaar noodzakelijk in verband met de aanleg van de Buitenring ter hoogte van Nuth iets verderop. Maar dat neemt niet weg dat het een forse ingreep in het landschap gaat betekenen. De omgeving van het prachtige kasteel Reijmersbeek zal, laten we het heel netjes zeggen, een compleet andere aanblik krijgen. Maar ook dit terzijde.

In ieder geval voldoende reden om verder stil te staan bij het belang om hier een ecologische verbinding tot stand te brengen. In rapporten van het Rijk wordt dit knelpunt ook beschreven en onderkend dat hierdoor de natuurkwaliteit in Zuid- Limburg zal verbeteren.  We spreken af dat we ons verder in de zaak gaan verdiepen.

Werkbezoek Reijmersbeek (2) Werkbezoek Reijmersbeek (3) Werkbezoek Reijmersbeek

Alouis Heijmans