Door Jasper Kuntzelaers op 18 maart 2016

Toegankelijkheid voor Personen met een Handicap

Precies een jaar na de Provinciale Verkiezingen zorgt de PvdA ervoor dat een van onze ambities wordt waargemaakt. In het verkiezingsprogramma stond dat wanneer de Provincie subsidie verleent voor nieuw- of verbouw van openbare gebouwen deze moeten voldoen aan de toegankelijkheidscriteria van de Verenigde Naties. Fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers dient vandaag een motie in waarin de Provincie wordt opgeroepen toegankelijkheid voor mindervaliden als eis te stellen bij alle projecten waarbij de Provincie Limburg opdrachtgever of subsidievertrekker is. Daarnaast moeten minder valide burgers en/of belangenorganisaties voor minder valide burgers betrokken worden bij de uitvoering van deze algemene toegankelijkheidsnorm. “Iedere inwoner van Limburg hoort volop mee te kunnen doen in de samenleving”, volgens Kuntzelaers, “en overheden moeten bij henzelf beginnen om dit waar te maken.” De motie is unaniem aangenomen door de Provinciale Staten.

De Tweede Kamer heeft op 21 januari voor het VN ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ gestemd. Door een aanvulling van PvdA Kamerlid Odwin van Dijk hierop is ‘Algemene Toegankelijkheid’ wettelijk vastgesteld vanaf 2017. Onlangs bleek nog maar eens hoe belangrijk dit is. In Nederland wonen ruim 2 miljoen mensen met een beperking die, in meer of mindere mate, minder valide zijn. De Gezondheidsmonitor van de GGD toont aan dat in Noord-Limburg 14,8% van de bevolking een of meerdere beperkingen heeft en in Zuid-Limburg 17,3%, dat is het op een na hoogste percentage van Nederland. Dit maakt dit probleem voor Limburg bijzonder relevant.

Bijgevoegd de motie Motie 748 Kuntzelaers c.s (1)

Jasper Kuntzelaers

Jasper Kuntzelaers

Woonplaats: Venlo Lid sinds: 2008 Via het Europees jeugdparlement en de Lagerhuisdebatten op de middelbare school kwam ik in contact met de Jonge Socialisten in de PvdA. Daar is de interesse voor de politiek gegroeid tot wat het nu is. Ik maak me hard voor een samenleving met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Meer over Jasper Kuntzelaers