Schriftelijke vragen zorgen voor gelijktrekken stagevergoedingen

31 januari 2020

Goed nieuws voor MBO-stagiaires in Limburg! Door schriftelijke vragen van Jasper Kuntzelaers en Omar El-Attal wordt de stagevergoeding van MBO-stagiaires bij de Provincie Limburg gelijk getrokken met die van HBO/WO stagiaires.

Naar aanleiding van het bericht dat de Rijksoverheid de stagevergoedingen van al haar stagiaires gelijk trekt stelde Jasper Kuntzelaers samen met Omar El-Attal schriftelijke vragen op over hoe dit in Limburg geregeld is. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was het verschil in stagevergoeding op basis van opleidingsniveau namelijk “niet goed uitlegbaar”.

De Provincie Limburg was het met de PvdA eens dat ook bij de provincie stagiaires ongeacht opleidingsniveau dezelfde onkostenvergoeding moeten krijgen. “Stagiaires bevinden zich in een praktijkleersituatie en krijgen daarin de taken die passen bij hun opleiding. Daarbij horen niet de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals in een werksituatie. De stagevergoeding ligt ook op een geheel ander niveau dan een salaris en
moet gezien worden als een onkostenvergoeding. Er is dan ook geen reden om onderscheid te maken in de vergoeding die wij als stagegever uitbetalen voor een MBO- en HBO-stage.” zo stelt de provincie.

We zijn blij dat de provincie geen verschil meer ziet tussen de onkostenvergoedingen van iemand met een MBO opleiding en iemand met een HBO/WO opleiding. Wij hopen natuurlijk dat deze stap ook door andere overheden en bedrijven in Limburg wordt gevolgd, zodat ook daar alle stagiaires eerlijk worden vergoed!