Door op 7 oktober 2013

PvdA wil actie tegen uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing bij A2-tunnel

De Provinciale Statenfractie van de PvdA Limburg wil snel opheldering van het provinciebestuur over uitbuiting van bouwvakkers bij het A2-project. De provincie is, samen met de gemeente Maastricht en het Rijk, opdrachtgever van het omvangrijke tunnelproject. De PvdA wil weten of het verantwoordelijke bouwbedrijf inderdaad tientallen Poolse en Portugese werknemers forse bedragen – oplopend tot 900 euro per maand – laat betalen voor huisvesting in sloopflats en allerlei vage kosten voor een Iers uitzendbureau. Volgens de Statenfractie van de PvdA is deze constructie ontoelaatbaar.

PvdA-fractievoorzitter Weike Medendorp: “De provincie heeft een voorbeeldfunctie en mag niet accepteren dat (onder)aannemers bij projecten die in opdracht van overheden worden uitgevoerd gebruik maken van malafide beloningsconstructies. Voor de PvdA is het onacceptabel dat arbeiders worden uitgebuit. Door buitenlandse arbeiders bovendien minder loon te geven dan Nederlandse ontstaat er oneerlijke concurrentie voor bouwbedrijven die zich wel netjes aan de regels houden. De PvdA wil voorkomen dat Limburgse bouwvakkers daardoor van de arbeidsmarkt worden verdrongen en werkloos thuis komen te zitten. Ook onze Tweede Kamerfractie heeft hier inmiddels vragen over gesteld.”

De PvdA-Statenfractie wil de vermeende uitbuiting ook bespreken in de Statencommissie Ruimte,Infrastructuur en Financiën op vrijdag 11 oktober.De PvdA wil dan van het provinciebestuur weten wat de provincie tegen de uitbuiting en oneerlijke concurrentie gaat doen en hoe dergelijke misstanden in de toekomst kunnen worden voorkomen.

PvdA-Kamerleden willen opheldering van ministers over uitbuiting bij aanleg A2 (6 oktober 2013), lees hier

Persbericht PvdA Maastricht over A2-project (5 oktober 2013), lees hier

PvdA-Kamerlid John Kerstens over actieplan tegen uitbuiting (2 mei 2013), lees hier