6 februari 2016

PvdA Limburg blij met besluit over N280.

Op 7 februari 2014 heeft Provinciale Staten na een zeer uitvoerig traject met bewoners, betrokkenen en gemeenten besloten om de N280 (middels variant 3c) door Baexem te leiden, in plaats van eromheen. Bij het uitwerken van dit plan is gebleken dat de weg op deze manier niet kon worden aangelegd binnen het beschikbare budget. Gedeputeerde Eric Geurts is met die mededeling terug gekomen in de commissie, waarin hij opdracht kreeg het plan zo aan te passen dat de N280 tussen Weert en Leudal binnen het beschikbare budget zou vallen. Dit is gelukt en hier is de PvdA erg tevreden over.
Dit voorstel werd vandaag in de Provinciale Statenvergadering besproken.

De PvdA kan zich vinden in het nieuwe plan, maar we zijn ook bezorgd. Een provinciale weg moet goed en veilig zijn om over te steken voor alle verkeersdeelnemers en daarom begrijpen we de zorgen van betrokkenen over het schrappen van de tunnel bij de Bosstraat en Heideweg. De gedeputeerde neemt deze kruising wel mee in de verdere uitwerking van het plan, waardoor deze alsnog kan worden aangelegd, mochten er middelen vrij komen. Op dit moment draagt Leudal financieel niet bij aan de verbeteringen van de N280 in de kern Baexem en de PvdA vindt dat de gemeente zich niet kan onttrekken aan de verantwoordelijkheid bij te dragen aan verbetering van de weg (en daarmee de leefbaarheid in Baexem). Daarom heeft de PvdA, samen met andere partijen, een amendement ingediend die gedeputeerde Eric Geurts de opdracht geeft om met Leudal het onderhandelen over die bijdrage. Een bijdrage van Leudal maakt brengt aanleg van de tunnel bij de bosstraat dichterbij.

De PvdA vind dat we eerder genomen politieke besluiten niet moeten heroverwegen, tenzij hier heel zwaarwegende redenen voor zijn. Mensen moeten zekerheid kunnen ontlenen aan genomen besluiten, dat is essentieel voor het vertrouwen in de democratie en in de politiek. Een heroverweging van hoe de weg zal worden aangelegd leidt tot nieuwe onzekerheid voor de bewoners van Baexem die met deze weg te maken hebben en dat kunnen we deze mensen niet aandoen. Het besluit van 7 februari 2014 werd genomen na een zeer uitvoerig traject met bewoners, betrokkenen en de gemeente. Bij de wijziging die vandaag voor lag wordt de kern van Baexem ontzien en er zijn geen veranderingen geweest, die een heroverweging zouden kunnen rechtvaardigen.