Door op 8 november 2013

PvdA brengt dubbelspoor Heerlen-Aken dichterbij

Er breken voor de realisatie van de verdubbeling en de elektrificatie van het spoor tussen Heerlen en Aken cruciale tijden aan. Het bestuursoverleg met de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en milieu vindt op 14 november plaats en begin december valt er een belangrijke beslissing in Nordrhein-Westfalen.

Om onze Limburgse onderhandelaars een extra steun in de rug te geven nemen Provinciale Staten vandaag, een motie aan, ingediend door PvdA samen met de coalitie, waarin zij afspreken, dat voorfinanciering als instrument bij de onderhandeling ingebracht mag worden.

De PvdA  doet dit om nog eens extra te benadrukken, dat de lijn Heerlen-Aken door de Staten gezien wordt als een wapen in de strijd tegen werkloosheid en leegstand in de Parkstad-Regio. “De bloeiende regio Aken met de RWTH kan met een goede ontsluiting iets moois betekenen voor Zuid-Limburg. Maar je moet er natuurlijk wel over en weer kunnen komen.”, aldus Weike Medendorp, fractievoorzitter PvdA in de Staten van Limburg.

Het ministerie is er nog niet van overtuigd dat er voldoende reizigerspotentieel is voor de verdubbeling, maar daar denkt de PvdA en zij niet alleen, anders over. Voor de broodnodige intercity-verbinding Eindhoven-Aken is bovendien elektrificatie noodzakelijk.

De PvdA hoopt  dat het aanbieden van voorfinanciering de realisatie van verdubbeling en elektrificatie van de lijn Heerlen – Aken snel dichterbij brengt.