Door op 7 november 2014

PvdA bijdrage begrotingsbehandeling 2015

De laatste begroting van deze Statenperiode is een natuurlijk moment om terug te kijken. En omdat deze begroting tegelijkertijd een brug slaat naar de nieuwe Statenperiode, ook de aftrap voor de komende 4 jaar. Ik zal me vandaag op beide fronten beperken. Enerzijds omdat we binnenkort het Verantwoordingsdebat hebben, waarin we terugkijken op de maatregelen en resultaten van deze coalitie; anderzijds omdat anderen verantwoordelijk worden voor de koers en richting in de komende jaren. Een dergelijke schakelbegroting vraagt een genuanceerde opstelling.

Er is deze periode een nieuwe provincie geboren. Niet alleen in beleid, in investeringen, maar ook in hoe beleid tot stand komt. Ik wil dat graag oude versus nieuwe politiek noemen. Wees gerust, dat heeft niets met leeftijd van politici te maken, niets met houdbaarheidsdata van mandaten, niets met de geschiedenis van een politieke partij en zeker niets met allerlei modieuze vormen die politiek zogenaamd dichter bij de burger zouden brengen. Ik ken nieuwe partijen die vanaf dag één al oud zijn. De tegenstelling tussen oude en nieuwe politiek heeft alles te maken met de wijze waarop besluiten in het politieke forum tot stand komen. Het heeft alles te maken met de rol van politici, en in wezen de rol van de overheid anno 2014. Om in de complexe buitenwereld de resultaten te boeken die wij met onze besluiten nastreven, moeten we allianties aangaan met partners in die buitenwereld. We moeten onze eigen positie en invloed relativeren, individuen en maatschappelijke organisaties serieus nemen, en samen de koers en agenda bepalen. Laat ik proberen dit met een voorbeeld toe te lichten: het verschil tussen de N280 en de Buitenring in Parkstad. Die laatste is van bovenaf ontwikkeld en vervolgens met veel politiek geweld naar beneden gedrukt. Er was maar een juist tracé en dat was het tracé van de tekentafel. Gelukkig is er wel daarna van alles gebeurd. Met als gevolg een uitgebreid aan- en inpassingsplan voor natuurbehoud en natuurherstel. dan de wijze waarop het nieuwe tracé van de N280 tot stand gekomen is. Bewoners, ondernemers, lokale politici, milieu- en natuurorganisaties en deskundigen hebben samen naar de mogelijkheden gekeken. Daarbij is een variant naar voren gekomen waarin nagenoeg iedereen zich kon vinden. Nagenoeg iedereen, met uitzondering van een aantal politici die kiezen voor een agenda waar dit samen niet op staat.  De oprispingen van die politici, die ik niet oud, maar stokoud zou willen noemen, zijn zelfs voelbaar geweest tot in deze Staten. De PvdA ziet in de wijze van totstandkoming van het breed gedragen tracé voor de N280 een manifestatie van de nieuwe verhoudingen, van een nieuwe politiek. Een overheid die meer samen met inwoners wil doen kan niet op beslissende momenten als een grote broer daar staan en besluiten wat  ‘het beste voor u is’. Juist de grote sommen geld die wij investeren dragen overigens wel het risico in zich, dat er weer koninkrijkjes ontstaan.

Lees hier onze volledige bijdrage Bijdrage PvdA begrotingsbehandeling 2015