Door op 23 december 2013

Provincie wil 130 miljoen in Limburgse economie investeren

Moed, durf, maar ook grote voorzichtigheid. Dat motto geeft de PvdA-fractie aan de zeven projecten die de Limburgse economie moeten versterken. Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor om in te stemmen met investeringen die in samenhang de economie en werkgelegenheid in Limburg versterken. Het provinciebestuur stelt voor om, binnen de kaders die eerder door Provinciale Staten zijn vastgesteld, een gedeelte van de Essent-reserve aan te spreken

De PvdA legt, bij monde van haar fractievoorzitter Weike Medendorp, de nadruk op moed en durf, omdat het van lef getuigt om als middenbestuur te investeren in de Limburgse economie en zo de aanval op de economische crisis in te zetten. Bijna symbolisch is het dat de PvdA bij twee van de zeven projecten al eerder een leidende rol had. Bij het sluiten van de mijnen is DSM tot stand gekomen. Een bedrijf dat nog steeds een belangrijke werkgever is en waar Gedeputeerde Staten nu voorgesteld om er extra in te investeren. Het tweede project is een extra investering in de kenniseconomie met de Universiteit Maastricht als aanjager. Bij de oprichting van de Universiteit Maastricht stond de Limburgse PvdA-er Sjeng Tans aan de wieg. Zowel DSM als de universiteit hebben allebei hun kracht voor Limburg bewezen.

Maar de PvdA-fractie betracht ook grote financiële voorzichtigheid, omdat we erop staan dat de Provincie Limburg een gezonde financiële basis heeft en houdt. De komende tijd zijn we volop in discussie. In februari moet Provinciale Staten een besluit nemen over de definitieve investeringsvoorstellen.

Persbericht provincie over investeringsvoorstel versterking Limburgse economie
http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2013/November_2013/Investeringsvoorstel_voor_versterking_Limburgse_economie

Bericht (met video) op L1 na bekendmaking investeringsvoorstellen provincie
http://www.l1.nl/nieuws/236881-steun-voor-miljoeneninvestering