Door Jasper Kuntzelaers op 15 oktober 2014

Zorgen om Greenport

De PvdA blijft een groot voorstander van de ontwikkelingen op Greenport, maar dat neemt niet weg dat de PvdA, net zoals in het verleden, constructief kritisch blijft. De Partij van de Arbeid in Provinciale Staten en de Gemeenteraadsfractie van de PvdA in Venlo maken zich zorgen over de plannen rondom Greenport Venlo. Het hoofdpunt van deze zorg gaat uit richting de samenvoeging van de verschillende grondbedrijven in dit gebied en de eventueel daarmee gepaard gaande afwaardering van de grondprijs.

Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat de grondprijs in 2015 marktconform moet zijn en dat de aandeelhouders (regiogemeenten en provincie) hun verliezen moeten nemen. Hoe hoog die verliezen zullen zijn is onbekend, maar de provincie stelt, als harde eis voor verdere ontwikkeling op Greenport, dat alle partijen hun (financiële) verlies moeten accepteren. Gezien de omvang van het gebied kan dit gemakkelijk over miljoenen, zo niet tientallen miljoenen gaan. De gemeente Venlo heeft in een schriftelijke reactie aan Gedeputeerde Staten aangegeven bereid te zijn om daar waar mogelijk dat verlies ook te nemen. Wat betekent dit financieel voor de gemeente Venlo? Wat betekent dit voor de plannen van de provincie?

De PvdA wil opheldering van Gedeputeerde Staten en van het college in Venlo. Hoe hoog lopen de verliezen op? Statenlid Jasper Kuntzelaers zal deze vragen schriftelijk aan GS stellen, terwijl de PvdA fractie in Venlo morgen mondeling, tijdens de begrotingsbehandeling, om opheldering zal vragen aan het college in Venlo.

Vragen op grond van art. 38 RvO inzake Financiële consequenties voor regiogemeentes en provincie Limburg met betrekking tot Greenport Venlo. Klik hier Art 38 vragen Greenport Venlo

Jasper Kuntzelaers

Jasper Kuntzelaers

Woonplaats: Venlo Lid sinds: 2008 Via het Europees jeugdparlement en de Lagerhuisdebatten op de middelbare school kwam ik in contact met de Jonge Socialisten in de PvdA. Daar is de interesse voor de politiek gegroeid tot wat het nu is. Ik maak me hard voor een samenleving met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Meer over Jasper Kuntzelaers