11 maart 2015

Vragen i.v.m. congres Limburgse Oud Mijnwerkers

PERSBERICHT

Maastricht, 11 maart 2015

De Limburgse Adviesraad Oud-Mijnwerkers wil een congres organiseren, gericht op de sociaaleconomische positie van (achter)kleinkinderen van mijnwerkers. Daarmee willen ze een stevige impuls geven aan de discussie over mogelijkheden van economische groei en werkgelegenheid voor deze groep. Op het moment zoeken ze (financiële) medestanders bij het organiseren van dit congres.
PvdA Limburg vindt dit een uitstekend initiatief en roept middels Schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten op, om dit initiatief te ondersteunen.

PvdA Statenlid Lars Kockelkoren: “jaren na de mijnsluiting ondergaat de Mijnstreek nog steeds de gevolgen hiervan. Voortvarende ondersteuning van de sociaaleconomische positie van de (achter)kleinkinderen van mijnwerkers is nog steeds nodig, zo geven ook CBS cijfers over deze regio aan. Het belang van het initiatief van De Limburgse Adviesraad van Oud-Mijnwerkers moet ons inziens ondersteund worden door de Provincie”.

Bekijk hier de vragen Schriftelijke vragen PvdA – Limburg Sociaal Economisch congres