Door op 28 augustus 2014

Artikel 38 vragen uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide.

Alouis Heijmans van de PvdA Statenfractie heeft vragen gesteld over de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide.

De gemeente Beesel is voornemens bedrijventerrein Roversheide met bruto 6 hectare uit te breiden in een gebied dat nu een agrarische bestemming heeft. Dit omdat Roversheide volledig uitgegeven is en er gegadigden zijn die zich hier willen vestigen.

In het huidige POL staat dat uitbreiding van bedrijventerreinen in regionaal verband bezien moet worden. Voor elke hectare nieuw terrein zou een hectare oud moeten worden geherstructureerd, zo luidt de stellingname in POL 2006.

In het ontwerp POL 2014 wordt het begrip dynamisch voorraadbeheer geïntroduceerd. Van veel voorraad is genoeg voorhanden, zelfs teveel, zo wordt uiteengezet.

Namens de fractie vraagt hij aan de voorzitter van Provinciale Staten of er inmiddels concrete plannen uitgewerkt om in dit verband verouderde bedrijventerreinen in Beesel dan wel in de regio aan te pakken, en of er een toetsing heeft plaatsgevonden.

Tevens vraagt de fractie of de provincie, in een beknopte rapportage, kan aangeven hoe in de afgelopen 3 jaar in  Noord en Midden Limburg gevolg is gegeven aan POL 2006, wat betreft uitbreiding bedrijventerreinen in relatie tot herstructurering.

Voor de inhoud van de vragen wordt verwezen naar de bijlage. art38vragen PvdA Uitbreiding bedrijventerrein Roversheide