8 september 2017

PERSBERICHT: PvdA Limburg gaat kinderboeken inzamelen


Lezen en schrijven is belangrijk. Heel belangrijk. In Limburg zijn er ongeveer 100.000 mensen die dat niet goed kunnen. En dat vinden wij een probleem. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven vaker in armoede leven. En kinderen die in armoede opgroeien, hebben vaak later in het leven meer moeite met lezen en schrijven. Wij willen die negatieve cyclus doorbreken.

Daarom start vanaf nu onze kinderboeken-inzamelactie. Kinderen die lezen hebben daar namelijk de rest van hun leven profijt van. In samenwerking met lokale afdelingen van de PvdA worden inzamelpunten opgezet, zodat iedereen gemakkelijk (oude) kinderboeken kan inleveren.

Op 30 september, tijdens de PvdA Limburgdag, zullen alle verzamelde boeken worden overhandigd aan de voedselbank, die de boeken verspreidt over Limburg, zodat ze bij de kinderen terecht komen.

Tirza Houben: “Als voorlees-juffrouw op de school van mijn kinderen in Roermond merk ik iedere week opnieuw het belang van lezen. Ik ben trots dat ik bij een club zit die zoiets doet!”.

Voor vragen kun je terecht bij de persvoorlichter. (Jesper Fassotte, jesper@pvdalimburg.nl, 0638960630)