Door op 5 oktober 2013

Geen boringen naar schaliegas als veiligheid niet vaststaat

 

De Provinciale Statenfractie van de PvdA Limburg heeft vandaag een motie gesteund die het provinciebestuur oproept om boringen naar schaliegas, ook proefboringen, niet toe te staan zolang niet op overtuigende wijze is vastgesteld dat dit veilig kan gebeuren. Zolang niet duidelijk is dat er voor nu en later geen onacceptabele milieuschade zal plaatsvinden, is de PvdA tegenstander van schaliegas.

Mocht uit verder onderzoek blijken dat schaliegas veilig gewonnen kan worden dan wil de PvdA dat er in elk geval aan twee voorwaarden wordt voldaan voordat de boorkoppen de grond in gaan. Namelijk dat er een breed draagvlak voor is onder de Limburgse bevolking en dat de eventuele meeropbrengsten uit schaliegas worden geïnvesteerd in de Limburgse economie.

De motie riep het provinciebestuur ook op om snel met de Tweede Kamer en het Kabinet in overleg te treden, vóór zij overgaan tot enige besluitvorming aangaande schaliegas.