Door op 21 november 2014

Concept verkiezingsprogramma en begroting 2015

Het Gewestbestuur presenteert u het concept verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 en is in te zien op de website van PvdA Limburg en is in te zien op de website van PvdA Limburg.

Het concept staat op de agenda van de algemene ledenvergadering van 29 november a.s.

Wij danken de schrijfclub voor het vele werk, dat ze verzet hebben en we zijn blij met het resultaat. Het is een duidelijk, leesbaar, fris en modern programma geworden!

N.B.: dit is deel 1 van het programma. Hiernaast gebruiken we het document “Van Waarde”, dat hierbij staat. Verder wordt er nog een interactief deel 2 ontwikkeld, samen met de leden en onze kiezers; daarover hoort u meer op 29 november.

PvdA Limburg – Verkiezingsprogramma 2015 – 2019

Begroting-Limburg-2015-20141127174107

PvdA_Resolutie Van Waarde

Namens het gewestbestuur

Marcel Kleinen, voorzitter