Door op 8 juli 2013

Arbeidsmigratie Uitvoeringsnotitie


Een officiële taak heeft de provincie bij dit thema niet. Bij afstemming van beleid van diverse gemeenten kan de provincie helpen.
Maar ook wij zien een taak voor de provincie op het gebied integratie en taal, kennis en beeldvorming, huisvesting arbeidsmigranten en arbeidsmarkt.
De provincie moet zich ten volle bezig houden met het verzamelen van de juiste feiten. Wij maken ons zorgen over de beeldvorming over arbeidsmigranten op grond van horen zeggen en onderbuik gevoelens. De PvdA wil graag weten wat de behoefte is aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa, nu en in de toekomst. Of er nu wel of niet verdringing op de arbeidsmarkt plaats vindt? Welke acties nodig zouden zijn om WW-ers en mensen uit de gemeentelijke kaartenbak ook aan het werk te krijgen bij bv. distributiecentra? Het schijnt zo te zijn, dat met de gebouwen ook contracten met uitzendbureaus voor levering van buitenlandse werknemers aangeboden worden. Misschien, dat de conferentie, die binnenkort gehouden wordt over arbeidsmigratie antwoord op onze vragen kan geven. Immers de PvdA moet binnenkort in het kader van het POL ook een standpunt innemen over ruimte geven aan ruimte-intensieve bedrijven zoals distributiecentra, die werk genereren voor mensen, die er volgens de Kamer van Koophandel in de toekomst niet voldoende zijn.

Dat neemt niet weg, dat arbeidsmigranten van harte welkom zijn in Limburg, hoog en lager opgeleid, dat we niet zonder kunnen, dat ze recht hebben op goede huisvesting, dat ze de leefbaarheid en voorzieningen in de dorpen mede in stand kunnen houden en recht hebben op gelijke betaling voor hetzelfde werk.
Lia Roefs (liaroefs@gmail.com)