Algemene Ledenvergadering en kerstborrel 16 december

4 december 2017

Zaterdag 16 december is de Algemene Ledenvergadering en de kerstborrel van PvdA Limburg!

Informatie:

Datum: zaterdag 16 december 2017
Tijd: 10:00 tot 14.00 uur
Plaats: de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 Roermond, +31 (0)475 745060
OV: 250 meter lopen vanaf het station
Parkeren: bv. Op eigen terrein Graasj óf NS P+R Godsweerdersingel 6041GJ Roermond (in- en uitrijden 24/7 met Maestro betaalpas, 1,66 per uur, dagtarief max. 10,01)

Agenda:

ALV: 10.00 tot 11.30 uur

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda van de vergadering
3. Mededelingen
4. Aftrap door voorzitter PvdA Gewest Limburg Jacques Costongs
5. Verslag ALV PvdA Limburg 13 mei 2017 (ter vaststelling)
6. Begroting 2018 PvdA Limburg (ter vaststelling)
7. Werkplan 2017-2019 PvdA Limburg (ter vaststelling)
8. Voorstel Gewestbestuur: PvdA Limburg neemt deel aan Waterschapsverkiezingen 2019 middels de lijst van Water Natuurlijk! (ter vaststelling)
9. Rondje langs de velden: parlement, staten, waterschap, partijbestuur
10. Rondvraag
11. Voorstellen van alle Limburgse PvdA-lijsttrekkers.

Kerstborrel en netwerken met muzikale omlijsting: 11.30 tot 14.00 uur.

11.30 -12.30

Tijdens de Kerstborrel vindt er een fotoshoot plaats met de lijsttrekkers en wordt er een filmpje gemaakt van de lijstrekkers door Jesper Fassotte.

12.30 -13.00
In de “glazen ruimte” wordt voor wie dat leuk en zinvol vindt een workshop social media
gegeven door Jesper Fassotte.

*Voor de notulen van de ALV mei 2017, het ‘PvdA Limburg Werkplan 2017 – 2019’, en de begroting van 2018 klik je hier.