Algemene Ledenvergadering 14 april

9 april 2018

Op zaterdagmorgen 14 april a.s. vindt de volgende gewestelijke vergadering (ALV) van de PvdA Limburg plaats. Daarin wordt onder meer teruggeblikt op de gemeenteraadsverkiezingen en vooruitgekeken naar de Provinciale Statenverkiezingen.

De agenda en meer informatie over het tijdstip en de plaats zie je hier:

Datum:

14 april 2018

Tijd:

09.30 tot 10.00: inloop + voorzittersoverleg (in glazen ruimte)

10.00 tot 12.30: vergadering

Plaats:

De Graasj, Knevelsgraafstraat 21, Roermond

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda van de vergadering
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV 16 december 2016 (deze kunt u vinden op: https://limburg.pvda.nl/gewestelijke-vergadering/ )
 5. Aftrap door voorzitter PvdA Gewest Limburg Jacques Costongs
 6. Werkwijze Provinciale Staten verkiezingen 2019
 1. Het besluit tot deelname aan de verkiezingen is genomen op de laatste gewestelijke vergadering.
 2. De volgende besluiten dienen op deze gewestelijke vergadering te worden genomen:
 • Werkwijze opstellen programma.

Voorstel: programmacommissie instellen.

Voorstel: commissie: Andre Knottnerus. Leden: Birgit op de Laak, Manon Fokke, Leon Heuvelmans, Jasper Kuntzelaers. Daarnaast hebben Andre Postema, Jacques Costongs en Eric Geurts q.q. hun diensten aangeboden. De werkwijze van deze commissie: het organiseren van een interactief proces, gesprekspartners binnen (leden) en buiten: voorbeelden FNV, senioren FNV, Wittemer Beraad, initiatiefgroep gezondheidsakkoord, Burgerinitiatiefgroep Geen Grens etc. ), zodat draagvlak gegarandeerd is. Het ambitieniveau: agenda-bepalend.

 • Werkwijze opstellen profielschets en kandidatenlijst.

Voorstel: instellen onafhankelijke kandidaatsstellingscommissie.

Voorstel: commissie Jan Mans. Leden: Pauline Smeets, Karin Peters, Roy Bouten, Raymond Testroote. Deze commissie doet voorstellen zowel over statenleden als gedeputeerden.

 • Werkwijze lijsttrekkersverkiezingen.

Voorstel: geen aparte lijsttrekkersverkiezingen, maar (eventuele) keuze via lijst.

 • Werkwijze vervolgstappen:
 • Op 23 juni zal in een gewestelijke vergadering (ALV) de profielvaststelling fractie, fractieleden, fractiefuncties, gedeputeerde gebeuren. Vanaf dat moment is de kandidaatstelling opengesteld.
 • Dan zal ook de keuze voor een Limburgse dan wel twee Limburgse lijsten worden voorgelegd.
 • Data gesprekken commissie met kandidaten (24 september – 1 november).
 • Formele vaststelling bestuur conceptverkiezingsprogramma en doorsturen ontwerp kandidatenlijst op 9 november.
 • 24 november ALV gewestelijke vergadering.
 • 15 december: aftrap provinciale statenverkiezingen en kerstborrel
 1. Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Laatste stand van zaken in de onderhandelingen in de diverse afdelingen/gemeenten
 2. Actualiteiten op waterschaps-, provinciaal- en nationaal niveau
 3. Rondvraag

Natuurlijk hopen we dat je na de vergadering nog even gezellig blijft netwerken (en borrelen)!