Door op 24 februari 2015

Terugbetalen is niet genoeg.

In ons land is iemand pas schuldig als hij of zij is veroordeeld. Zolang een onderzoekt loopt, dienen wij te wachten met een oordeel. Het onderzoek door een extern bureau geeft aan dat in dit huis de juiste procedures zijn gevolgd. Wij hadden ook niet anders verwacht.

Let wel: Een politicus dient “zuiver op de graat te zijn” En als er al twijfels over zijn of haar integriteit ontstaat, dan dient hier door de desbetreffende politicus serieus en uiterst transparant op gereageerd te worden.

Wij zijn van mening dat daar waar het gaat om belastingcenten wij inderdaad zuive dienen te handelen. Sober en terughoudend.

Een laconieke houding, de uitspraak “ik ben politicus en geen heilige” straalt af op alle politici en schetst een scheef beeld van een groep die wel degelijk serieus werk maakt van integriteit. Deze hele affaire is niet alleen slecht voor alle 10.000 politici in Nederland, maar straalt ook af op onze schitterende provincie én al haar inwoners.

Dit gezegd hebbende:

Vorige week werd ik bij de supermarkt aangesproken door mevrouw Diederen. Haar man is bijna een jaar geleden overleden. Zij heeft recht op nabestaandenpensioen en partnerpensioen. Echter niet meer op WAO-uitkering. Zij heeft deze wijziging keurig aan het UWV gemeld, echter na ruim een half jaar blijkt dat zij het verkeerde formulier heeft ingevuld. Het teveel ontvangen bedrag heeft zij direct terugbetaald. Maar zij mocht dus ook een boete van 100% over het te veel ontvangen bedrag betalen.

Mevrouw Diederen heeft ter goeder trouw gehandeld, maar wordt wel zeer stevig beboet. We roepen onze vertegenwoordigers in de tweede kamer op, om te kijken of er ook bij teveel declarerende bestuurders boetes geheven kunnen worden.

We hebben heldere declaratieregels, en soberheid is daar onderdeel van. Overtredingen beperk je niet door almaar strengere regels. Een bestuurder dient over een goed moreel kompas te beschikken.

90% van alle Limburgers neemt braaf zijn boterhammentrommeltje mee naar het werk!

Het moreel kompas van iedere politicus dient goed afgesteld te zijn. Bij iedere uitgave dienen wij als mens iedere keer de afweging maken of het juist is om dit te declareren. We kunnen 1000 procedures maken. We moeten bestuurders wel laten functioneren en we moeten erop kunnen rekenen dat iedere bestuurder over het juiste moreel kompas beschikt.