Door Peter van Dijk op 6 september 2015

PvdA Statenfractie wil steun Limburgse gemeenten bij opvang vluchtelingen.

De laatste maanden is er een grotere toestroom van vluchtelingen naar de landen van de EU, waaronder Nederland. Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd om vluchtelingen op te vangen. Voor opvang wordt een sterk beroep gedaan op gemeenten. De PvdA-fractie in het Limburgs Parlement wil de Limburgse gemeenten die een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen niet alleen moreel, maar waar nodig ook materieel ondersteunen.

De PvdA-fractie in Provinciale Staten is voor een ruimhartig opvangbeleid waarbij vluchtelingen zich welkom weten in ons land. Wij willen vluchtelingen niet alleen opvangen, maar ook in staat stellen zinvolle activiteiten te verrichten en daarmee een bijdrage te leveren aan onze Limburgse samenleving. Wij moeten als provincie laten zien dat we de mensen die hier als vluchteling naar toe komen óók kwaliteit van leven bieden en hen van meet af aan behandelen als onderdeel van onze samenleving.

De provincie Limburg heeft hier met alle Limburgse gemeenten en maatschappelijke organisaties en instanties die op het vlak van vluchtelingenopvang actief zijn een belangrijke taak. De PvdA heeft het college daarom schriftelijke vragen gesteld en is van plan het onderwerp te agenderen tijdens de eerstvolgende commissie Cultuur en Samenleving op 18 september.

V-PvdA-Van Dijk-Opvang van vluchtelingen in Limburg (1)

Peter van Dijk

Peter van Dijk

Woonplaats: Heerlen Lid sinds: 1982 Mijn politieke, religieuze en bestuurlijke interesse hebben geleidelijk tot een carrière in de politiek geleid. Ik haal enorm veel energie uit het contact dat ik met mensen heb. Naast mijn werk als Statenlid werk ik een dag per week als huisarts. In beide functies is het contact met mensen cruciaal.

Meer over Peter van Dijk