18 juni 2016

Anoniem Solliciteren moet het personeel van de Provincie diverser maken

Tijdens de Provinciale Statenvergadering heeft onze fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers een motie ingediend om een proef met anoniem solliciteren te starten. “De diversiteit van het personeelsbestand van de Provincie moet nog toenemen, zodat her personeel in het Gouvernement een vanzelfsprekende afspiegeling van onze Limburgse bevolking is”.

Limburg wordt steeds diverser; leeftijdsverschillen worden groter en mensen van verschillende achtergronden maken onze samenleving compleet. “Homo, hetero, allochtoon, jong en oud: we moeten het samen doen”. Dit vergt ook een diverse overheid. Helaas komt arbeidsdiscriminatie nog steeds voor, ook bij de overheid. Hierdoor worden mensen uit minderheidsgroeperingen minder snel aangenomen en lukt het nog niet om het personeelsbestand een realistische afspiegeling van de bevolking te maken.

Anoniem solliciteren wil zeggen dat de persoonsgegevens van sollicitanten in de eerste ronde worden geanonimiseerd. Dit is een van de middelen om ongelijkheid bij sollicitatieprocedures tegen te gaan. Op verschillende plaatsen in het land lopen al proeven met anoniem solliciteren, onder andere in de Provincie Overijsel en de gemeenten Utrecht, den Haag en Zwolle. De proef in den Haag is onlangs wegens succes verlengd. Dit is de reden dat de PvdA hier ook vraagt om het diversiteitsbeleid te bevorderen en een proef te starten met anoniem solliciteren.