Door op 21 januari 2014

PvdA Limburg investeert in honderden extra banen

De Statenfractie van de PvdA Limburg laat geen kans onbenut om te zorgen voor meer banen in Limburg. Daarmee willen we de economische positie van Limburg versterken en mensen aan nieuw werk helpen. Veel mensen zijn door de economische crisis werkloos geraakt. Zij zijn tegen hun wil aan de maatschappelijke zijlijn komen te staan. Met een forse investering van 130 miljoen, in projecten die veel nieuw werk opleveren, wil de PvdA werknemers weer aan nieuw werk helpen. Dit doen we door in te stemmen met een voorstel om in zeven projecten te investeren.

De projecten versterken de economische kracht van Limburg. Concreet gaat het om vier projecten die passen binnen de Limburg brede campus- en kennisasontwikkeling. Hiermee versterken we het onderwijs en het kennisniveau in Limburg, en drie investeringen in Kerkrade, Maastricht en Venlo, projecten die het innovatie-, woon- en vestigingsklimaat versterken. Naast werkgelegenheid versterken we hiermee de levendigheid in de steden.

·         Institute for Science & Technology (InSciTe), 18 miljoen;

·         Pilot- en Miniplants Facilities, 46 miljoen € (waarvan 23 m revolverend);

·         Chemelot Materials Centre, 15 miljoen;

·         Human Capital Agenda/Techniekplan Limburg, 9 miljoen;

·         Q4/Maasfront in Venlo, 6,6 miljoen;

·         Belvédère Maastricht, 10 miljoen;

·         Centrumontwikkeling/Creative City Kerkrade, 13,5 miljoen.

Voor meer uitleg over deze projecten kijk hier (persbericht provincie)

Duizenden uren aan nieuw werk
Met de bouw en ontwikkeling van deze projecten zijn in totaal 9240 tijdelijke arbeidsplaatsen en 740 structurele arbeidsplaatsen gemoeid. Daarnaast wordt een indirecte groei van de werkgelegenheid verwacht van circa 4500 arbeidsplaatsen, denk daarbij aan de toeleveranciers van producten en diensten. De PvdA Limburg maakt zich sterk voor een gezonde economie met extra werk. Daarom steunen we alle investeringsvoorstellen.

Voor eerdere berichten zie:

Provincie investeert 130 miljoen in Limburgse economie (bericht PvdA Limburg)