Het gewest

Ledenvereniging
De PvdA is een vereniging van ruim 55.000 leden die samen bepalen wat er moet gebeuren. Die leden zijn actief in ruim 500 plaatselijke afdelingen en 12 gewesten. Ruim 2000 PvdA-leden, verdeeld over 29 plaatselijke afdelingen, vallen onder het gewest Limburg.

Gewestelijk bestuur
De belangrijkste taak van het gewestelijk bestuur is de organisatie m.b.t de Statenverkiezingen. Het bestuur stelt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma op en geeft de verkiezingscampagne vorm. Het gewestelijk bestuur heeft geregeld overleg met de Statenfractie en de gedeputeerde.

Om de leden in het gewest te informeren is er minimaal twee keer per jaar een ledenvergadering, de gewestelijke vergadering. Het gewestelijk bestuur vertegenwoordigt de leden van het gewest in de Verenigingsraad. Daarnaast kan het gewest een rol spelen in het ondersteunen van de afdelingen.

Provinciale Staten
Iedere vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Limburg wie hen vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. Indirect wordt tijdens deze verkiezingen ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald. Provinciale Staten vormt de volksvertegenwoordiging van de provincie Limburg.

De Provinciale Staten van Limburg heeft 47 leden. De PvdA Limburg heeft momenteel vier zetels in de Provinciale Staten en één gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten. In maart 2019 gaan de inwoners van Limburg weer naar de stembus om een nieuw provinciaal bestuur te kiezen.