Waterschapsverkiezingen 2019

“Water is letterlijk en figuurlijk ‘onze bron van leven’. Zonder leven geen natuur en zonder natuur geen leven.”

Waarom kiest de PvdA Limburg voor Water Natuurlijk Limburg?

Water Natuurlijk is de grootste landelijke waterschapspartij die zich ook in Limburg inzet voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water én daarbij oog heeft voor natuur, landschap en recreatie.

Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk kiest voor modern waterbeheer wat betekent dat wij de gevolgen van de klimaatverandering actief vanuit het waterschap willen oppakken. Denk daarbij aan hoogwaterbescherming, aanpak droogte en hittestress in de steden. Daarnaast vinden wij dat de bescherming van de natuur in en om het water een hogere prioriteit moet hebben.

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale natuur- en milieuorganisaties, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. Bovendien zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen zoals het IVN.

Ook de politieke partijen GroenLinks, D’66 en PvdA, hebben in Limburg bewust gekozen om niet zelf mee te doen met de waterschapsverkiezingen omdat Water Natuurlijk perfect aansluit bij waar deze partijen voor staan.

Hieronder stellen de kandidaten van onze partij zich aan je voor. Mer informatie vind je op de website www.waternatuurlijk.nl/limburg

 

Nr. 2 Gerard IJff – Roermond

Wat moet je doen om te kunnen genieten van ons oppervlaktewater. Die vraag heeft de Roermondse kandidaat Gerard IJff voor Water Natuurlijk Limburg zichzelf gesteld.

Schoon en toegankelijk water vindt hij belangrijk! Water is immers de bron van het leven. Het is fantastisch om te zien hoe bijvoorbeeld sportvissers of wandelaars genieten aan de waterkant. Sportvissers zijn bovendien de ogen en oren aan de waterkant. Hun suggesties en ideeën over hoe het water nog beter beheerd kan worden, zijn van onschatbare waarde. Graag ga ik met sportvissers in gesprek om van ze te leren. De opgedane kennis wil ik gebruiken in het bestuur van Waterschap Limburg. Maatregelen ter verbetering van o.a. de waterkwaliteit, visstand en toegankelijkheid van oevers en stekken moeten concreet gerealiseerd worden. Die toegankelijkheid geldt uiteraard ook voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Ook hen mogen we niet vergeten!

Vanuit zijn achtergrond als hoofd van een analytisch-chemisch waterlaboratorium weet hij als geen ander wat het effect kan zijn van stoffen in het oppervlaktewater die er niet in thuishoren. Er valt nog veel te doen voordat alle medicijnresten, hormonen en bestrijdingsmiddelen uit het water verwijderd zijn. Die inzet van Gerard sluit naadloos aan bij het streven van Water Natuurlijk Limburg om te kiezen voor preventie en extra zuivering van het afvalwater.

Gerard IJff woont in Roermond en was in die plaats als wethouder 16 jaar lang verantwoordelijk voor het stedelijk waterbeheer, ruimte voor de Rivieren de Maas, de Roer en de Swalm en het voorkomen van schade door extreme regenbuien. Mijn track record is: 8 jaar raadslid, 8 jaar statenlid en 16 jaar wethouder in Roermond.

 

Nr. 3 Weike Medendorp – Maastricht

“Werken voor duurzaamheid en de publieke zaak, het mooiste werk dat er is” aldus Weike Medendorp. Haar hele werkzame en bestuurlijke leven staat al altijd al ten dienste van duurzaamheid. “Heel langzaam lijkt iedereen ervan overtuigd geraakt te zijn dat we zuinig moeten zijn op natuur, op onze aarde. Er lijkt een kentering. Maar als de kranten vol staan over 75% insectensterfte, over de bedreigde uitsterving van de bijen, gevolgen van klimaatverandering, plastic soep, de droogte deze zomer en er geen duizenden alarmbellen afgaan en direct actie volgt dan denk ik: dat moet nog veel sneller, veel beter.” Ze vindt dat we altijd moeten kijken naar wat nodig is, en wat we als samenleving en inwoners kunnen dragen: de sterkste schouders de zwaarste lasten. Weike werkt op het moment als regisseur energietransitie voor de gemeente Maastricht en werkte eerder o.a. bij Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, bij Natuur- en Milieufederatie Limburg en heeft ook haar sporen in het bestuur verdient: ze was o.m. fractievoorzitter PvdA in het Limburgs Parlement, raadslid voor de PvdA in Maastricht en bestuurslid bij verschillende organisaties.

Nr. 7 Jacqueline Aelen – Posterholt

In de 9 jaar dat ik algemeen bestuurslid ben in het Waterschap is er veel veranderd. Positief maar ook negatief.

Positief -Het tijdperk dat het waterschap in dienst was van de agrariër en de beken voor ze in een rechte lijn langs de akkers liepen is gelukkig voorbij. Het is bij iedere inwoner nu wel duidelijk dat we niet goed met onze natuur zijn omgegaan en dat het tijd is om de schade die is ontstaan te herstellen. Het klimaat met de extreme droge en natte periodes vragen om een andere aanpak. Dat wil ik samen met alle betrokken partijen de komende periode verder aanpakken.

Zeker zijn – van een duurzame toekomst in Limburg!

Negatief -Het waterschap kun je globaal in 3 groepen indelen: agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Als je kijkt naar de huidige verdeling van deze 3 groepen dan zijn 19 van de 30 zetels in het bestuur bezet door Waterbelang… lees CDA… lees agrariërs. Dat is onevenredig veel. Ik kan dus heel veel vertellen over wat ik wil bereiken maar met deze onbalans kan ik niets beloven.

Schoon, veilig, gezond, betaalbaar water en versterking van de natuur.

Daar moet ons belastinggeld aan worden besteed en niet aan franje zoals een nieuw waterschapswapen, financieel sponsoren of aan het regelmatige lunchen en dineren door het bestuur. Zeker zijn – van belastinggeld uitgeven aan waterschapstaken

Waterbeheer is meer dan alleen landbouw en droge voeten houden. Het gaat erom dat de natuur in het waterschap meepraat.

Ik ben Jacqueline Aelen, woon in Posterholt en werkzaam als kaakchirurgassistent in het LZR. Daarnaast PvdA fractievoorzitter in de gemeente Roerdalen.

De combinatie waterschap en gemeenteraad en het netwerk dat ik in de loop der jaren heb opgebouwd geeft mij de mogelijkheid om de doelen van Water Natuurlijk te bereiken.

Zeker zijn – van 9 jaar ervaring / Zeker zijn – van een betrokken partijgenoot

 

Nr. 15 Bea Tilanus – Mheer

Als molenaar op de watermolen bij kasteel Schaloen en natuurgids van IVN Valkenburg weet zij hoe mooi en krachtig water is. “Water is van ons allemaal en gaat ons allemaal aan, wie of wat je ook bent!” is Bea’s motto. Diversiteit in het Waterschap is heel belangrijk. Het is nu nog te zeer een mannenbolwerk. Daar wil zij verandering in brengen. Verdroging, wateroverlast iedereen heeft er mee te maken maar zorg dat het betaalbaar blijft. Waterbeheer is meer dan een technisch probleem. Binnen de strijd voor sociale gelijkheid heeft Bea haar sporen verdiend. Zoals gebruikelijk blijft zij nuchter en down to the earth: “Gewoon aanpakken en doen!”

Nr. 16 Ad van Mierlo – Weert

Nr. 17 Wilhelmina Hoedjes – Haler

Nr. 19 Theo Kersten – Gennep

Graag wandelt Theo Kersten in het Niersdal van Gennep. Zeker een keer in de maand loopt hij samen met echtgenote Caroline de Genneper Huus route. Heerlijk om zo een rustige, waterrijke omgeving dichtbij huis te hebben, vindt Theo. Onze prachtige aarde dien je goed en duurzaam aan de mensen na jou door te geven. Dat is Theo zijn motivatie om iets te willen betekenen voor Water Natuurlijk. Theo Kersten woont in Gennep en is kinderverpleegkundige van beroep. In zijn vrije tijd fietst hij graag in het Noord Limburgse land.

Nr. 23 Sander Gorissen – Kerkrade

Nr. 27 Joost Reinaerts – Heerlen