Onze keuzes

Wij willen dat iedereen zeker kan zijn.

Zeker zijn van:

1. Werk

Zeker zijn van een echte baan met een mooi loon: de PvdA wil langdurige werkloosheid bestrijden en meer focussen op om- en bijscholing bij ontwikkelingen als robotisering en digitalisering.

2. Wonen

Zeker zijn van een betaalbare woning voor iedereen. De komende jaren moeten meer woningen voor jong en oud gebouwd worden. We kiezen actief voor de verduurzaming van de woningmarkt en zorgen ervoor dat de woonlasten niet stijgen.

3. Duurzaamheid

Zeker zijn van een duurzaam Limburg. We stimuleren initiatieven om het klimaat te verbeteren. We gaan duurzame energie opwekken voor álle Limburgers. De lasten maar zeker ook de lusten verdelen we eerlijk over bedrijven en burgers. We stellen eerlijke doelen maar realisme staat voorop. We geloven er in dat de techniek de komende jaren exponentieel zal verbeteren.

4. Onderwijs

Zeker zijn van goed onderwijs dat past bij je talenten. De aanpak van gezondheidsachterstanden en laaggeletterdheid moet worden voortgezet en versneld, met een focus op onze jongeren.

5. Openbaar Vervoer

Zeker zijn van betrouwbaar en betaalbaar OV. Reizigers moeten erop kunnen vertrouwen dat bussen en treinen op tijd rijden en schoon en veilig zijn. Chauffeurs, machinisten en stewards moeten hun werk onder goede omstandigheden kunnen doen.

6. Mobiliteit

Zeker zijn van een bereikbare provincie. We bewaken de balans tussen leefbaarheid, veiligheid, doorstroming en duurzaamheid. Niet alleen asfalt draaien, maar het gebruik van alternatieve en schonere vervoersmiddelen zoals de fiets en het OV stimuleren.

7. Veiligheid en leefbaarheid

Zeker zijn van een veilige leefbare buurt: we investeren in buurten en verminderen overlast en lobbyen voor meer politie-inzet, om zo drugsgerelateerde en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.

8. Een sterke Economie

Zeker zijn van een sociale, duurzame economie. Dat betekent kijken naar welke langdurige bijdrage de verkochte grond kan leveren aan onze economie. Maar ook: leveren nieuwe ontwikkelingen goed werk met goede werkomstandigheden op?

9. Cultuur

Zeker zijn van een bloeiende culturele sector. Culturele organisaties kunnen top coproducties ontwikkelen met professionals en amateurs, zodat talent kan groeien in Limburg. Daarom investeren wij in talentontwikkeling.

10. Eerlijke Media

Zeker zijn van een transparante provincie met goed geïnformeerde burgers (zeker in tijden van fake news). Wij gaan het media-innovatiebeleid versterken. Professionele, onafhankelijke onderzoeksjournalistiek willen wij in een regionale context stimuleren.

11. Euregio

Zeker zijn van een grenzeloze Euregio die Limburg versterkt. Dat betekent betere grensoverschrijdende samenwerking. Zaken zoals het erkennen van diploma’s over de grens en inzetten op buurtaalonderwijs zijn daarbij belangrijk.

12. Zorg

Zeker zijn van goede en bereikbare zorg: de behoeften van patiënten moeten op de juiste plek staan, met extra aandacht voor thuis- en mantelzorg. Wij willen twee keer zoveel geld voor de Sociale Agenda.

Het hele verkiezingsprogramma vind je hier.