Eerlijke verdeling van cultuur

Het achterblijvende cultureel aanbod in Noord- en Midden-Limburg moet gestimuleerd worden.

Limburg is een provincie die zich zeer bewust is van zijn eigen cultuur. Daarom kiezen we in Provinciale Staten voor flinke investeringen in cultuur. Velen denken dan meteen aan volkscultuur; de traditionele muziekcultuur, het verenigingsleven en de streektaal. Daarin investeren we natuurlijk ook, maar Limburg is divers. Ook qua cultuuraanbod. Grote verschillen per regio, per stad, per dorp zijn zaken die iedere Limburger kent en natuurlijk die tussen leeftijden, interessegebieden en culturen.

Daarom stimuleren we cultuur in zijn meest brede en open manier. Van Urbancultuur in Heerlen, tot de klassieke Philharmonie Zuid-Nederland. Van het Zomerparkfeest in Venlo tot het Bonnefantenmuseum in Maastricht. De investeringen zijn groot, de verschillen in Limburg echter ook. Jasper Kuntzelaers betoogde in Provinciale Staten om investeringen te blijven doen in heel Limburg en realiseerde unanieme steun voor zijn voorstel om het achterblijvend cultureel aanbod in Noord- en Midden-Limburg aanvullend te stimuleren.

Limburg investeert en kiest daarbij voor diversiteit, het betrekken van mensen die minder te besteden hebben, voor muziekonderwijs op basisscholen, voor Limburgse film, toneel, popcultuur, voor het versterken van de zwakkere infrastructuur in Noord- en Midden-Limburg en nog veel meer. De PvdA kiest voor dit diverse Limburg en prijst gedeputeerde Koopmans die zonder terughoudendheid kiest voor een open Limburg, waarbij culturele diversiteit een plus is, er gestreden wordt voor LHBTI-rechten en een cultuur waarbij de provincie over zijn grenzen heen kijkt. Een Limburg waar we trots op mogen zijn.

Jasper Kuntzelaers

Jasper Kuntzelaers

Woonplaats: Venlo Lid sinds: 2008 Via het Europees jeugdparlement en de Lagerhuisdebatten op de middelbare school kwam ik in contact met de Jonge Socialisten in de PvdA. Daar is de interesse voor de politiek gegroeid tot wat het nu is. Ik maak me hard voor een samenleving met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Meer over Jasper Kuntzelaers