Economie

De PvdA wil een economie die de toekomst aankan.

Centraal daarin staan daarin volledige werkgelegenheid en een verzorgingsstaat voor iedereen. Wie zijn baan kwijtraakt, moet in staat zijn snel weer een nieuwe baan te vinden. Een economie van de toekomst zorgt er ook voor dat mensen werk hebben waar ze goed van kunnen leven en eer van hun werk hebben. Daarom maakt de PvdA zich sterk voor investeringen in onderwijs en om- en bijscholing, en innovatie en duurzame energie. De PvdA wil dat hergebruik van grondstoffen en materialen wordt bevorderd: een economie van de toekomst is ook een circulaire economie.